In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Allmänna försäljningsvillkor

Naturistcamping i Frankrike, platser, möblerade tält
Fyrstjärnig turistanläggning för naturister i Frankrike
Thalassocenter för naturister

Allmänna försäljningsvillkor


Paragraf 1
De allmänna försäljningsvillkorens tillämpningsområde. Föreliggande allmänna försäljningsvillkor gäller inför domstol för all försäljning av vistelser via webbplatsen naturisme-rivabella.com. De utgör en integrerande del av alla avtal som sluts mellan SAS Domaine de Riva Bella och dessas kunder. Kunden förklarar ha läst föreliggande allmänna försäljningsvillkor före all bokning av vistelser för sig själv och alla som deltar i vistelsen. I enlighet med bestämmelserna i den franska konsumentlagens paragraf L113-3 och bestämmelserna i turistlagen, finns föreliggande allmänna försäljningsvillkor till kundernas förfogande som information att ta del av innan något försäljningsavtal om vistelser sluts. Försäljningsvillkoren kan också erhållas genom att skicka en skriftlig förfrågan till företaget Domaine de Riva Bellas huvudkontor.

Paragraf 2
Bokningsvillkor
2.1 Option
Er option är giltig i 8 dagar under vilka ni ska skicka in detta dokument samt förskottsbetalningen. Utan bekräftelse inom 8 dagar efter ert telefonsamtal annulleras optionen utan någon påminnelse från oss.
2.2 Pris och betalning av vistelsen
Priset för vistelsen anges i euro inklusive moms. Miljöskatten ingår inte i det angivna priset. För bokning av boende och campingplats ska återstoden av summan för vistelsen betalas senast 1 månad före uthyrningens första dag.. Uteblir betalningen av denna återstod annulleras bokningen.
2.3 Ändring av bokningen
Avresa före avtalat datum eller ankomst senare än planerat ger inte upphov till någon återbetalning; hela beloppet för vistelsen vid campingen eller boendena ska betalas.
2.4 Annullering
Bokningar som inte betalats enligt de allmänna försäljningsvillkoren kommer att annulleras. Vid annullering kommer följande att dras av eller krävas: registreringsavgift samt ett belopp motsvarande 25 % av kostnaden för hela vistelsen om ni avbeställer mer än 16 dagar för er planerade ankomst, hela kostnaden för er vistelse om ni avbeställer mindre än 16 dagar före ert planerade ankomstdatum eller om ni inte infinner er vid detta datum. Om företaget som förvaltar Centret annullerar bokningen återbetalas hela det erlagda beloppet till kunden förutom vid force majeure.
2.5 Ångerrätt
De rättsliga bestämmelserna i fråga om ångerrätt vid distansförsäljning enligt konsumentlagen gäller inte för turisttjänster (paragraf L.121-20-4 i konsumentlagen). Således har kunden ingen ångerrätt vid bokning av en vistelse hos Domaine Riva Bella.
2.6 Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar att ni tecknar ett avbeställningsskydd genom att skicka in ett belopp som motsvarar 1 % av er totala vistelsekostnad (exklusive miljöskatt och registreringsavgift); minimiavgiften är 9 €. Detta skydd garanterar återbetalningen av ert förskott vid avbeställning eller om ni lämnar anläggningen tidigare än planerat förutsatt vissa villkor (sjukdom, olycka, m.m.). För att åberopa avbeställningsskyddet ska följande formaliteter observeras: skriftlig bekräftelse och erforderliga dokument som styrker begäran. I annat fall tillämpas de allmänna villkoren. Registreringsavgiften återbetalas inte.
2.7
Any accommodation or campsite number cannot be 100 % guaranteed due to a last-minute scheduling change. This cannot be a reason to cancel your booking. However, we will always do our best to satisfy your request.

Paragraf 3
Vistelsen
3.1 nkomst och avresa
Ni kan utföra formaliteterna och få tillträde till området redan på morgonen på dagen för er ankomst. För campingen sker ankomsten f.o.m. kl. 10.00, och för boendena, f.o.m. kl. 16.00. Avresan för campingen och boendena ska ske före kl. 10.00 oavsett dag i veckan. Men redan från ankomstdagen (innan ni installerar er) samt under dagen för er avresa (efter att ha lämnat er campingplats eller ert boende) kan ni, om ni så önskar, vistas på anläggningen och använda tjänsterna, stranden, sanitetsanläggningarna, m.m.
3.2 Deposition
En deposition på 150 € per boende ska avläggas vid ankomst. Denna återbetalas vid er avresa, under kassans öppettider, efter genomgång av boendets skick. Slutstädningen faktureras 40 € per boende (vänligen diska och töm sopkorgarna). Faktureringen av eventuella skador tillkommer utöver priset för själva vistelsen. Om ni inte kan närvara vid genomgången av boendets skick skickar vi depositionen till er per post.
3.3 Avresa
Om nyckeln lämnas in eller om campingplatsen lämnas efter kl. 10.00 faktureras en extra övernattning. Eventuella förlängningar av er vistelse måste inkomma minst ett dygn före det planerade datumet för avresa.
3.4 Djur
Hundar accepteras inom Domaine de Riva Bella; dessa ska hållas i koppel och deras avföring plockas upp.
3.5 Uppträdande och naturistbeteende
Vår naturistanläggning är godkänd enligt specifika kriterier av Fédération Française de Naturisme, 5 rue Régnault – F-93500 Pantin, under nr 59 från den 1969.09.01. Ledningen förbehåller sig rätten att vägra tillträdet eller att utesluta personer vars uppträdande inte överensstämmer med naturistkriterierna.
3.6 Interna regler
Såsom lagen kräver, måste ni observera våra interna regler som registrerats vid länsstyrelsen och som finns uppsatta vid receptionen. Ett exemplar av dessa överlämnas på förfrågan.

Paragraf 4 Ansvar
Domaine de Riva Bella frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakas camparen/husbilsägaren och som denne själv orsakat. Ni måste ha en allmän ansvarsförsäkring för er utrustning (FFCC, ANWB, ADAC ...), detta är obligatoriskt.

Paragraf 5 Gällande rätt
Föreliggande allmänna villkor gäller under fransk lag och tvister gällande deras tillämpning faller under de franska domstolarnas behörighet.

Paragraf 6 Medling
I samband med en tvist med vår etablering har du möjlighet att kontakta oss på följande sätt :
• Sändning av ett brev med registrerat brev med kvittering för mottagande till bychefen
• Skicka en kopia av detta mail till kundservice på : rivabella.corsica@gmail.com
Om svaret inte uppfyller dig kan du komma in i Medicys Mediation Center efter en månad efter att ha skickat dessa mail / mail. Du måste ange en fil via post : Medicys - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS.

+33 (0)4 95 38 81 10
BoendeSpace Campingplatser

Qualité Tourisme - Logo