In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Den korsikanska faunan, alla djur varav nötväckan, den enda endemiska fågeln i Frankrike...

Naturistcamping i Frankrike, platser, möblerade tält
Fyrstjärnig turistanläggning för naturister i Frankrike
Thalassocenter för naturister

Korsikas fauna

Den korsikanska faunan, alla djur varav nötväckan, den enda endemiska fågeln i Frankrike...

  Däggdjuren på Korsika

På Korsika finner man de flesta mindre, europeiska, landlevande däggdjuren: räv, vessla, vildkanin, hare, igelkott, näbbmus, sork ... Den korsikanska hjorten, som tyvärr försvann under förra seklet, har återinförts på Korsika med goda resultat. Man kan stöta på den i Korsikas regionala naturreservat, precis som mufflonen, korsikas emblem, ett vilt och akrobatiskt djur som återfinns i Asco-dalen samt i Cinto- och Bavella-massiven. Vildsvinet å sin sida håller till i macchian i stora skaror och det är inte sällsynt att se den i utkanten av städerna. Håller ni ögonen öppna på natten kan ni observera fladdermössen. Fladdermössen är små diskreta, nyttiga och ofarliga djur. De omfattar 22 arter och utgör mer än hälften av alla vilda, landlevande däggdjur på ön. Bland dessa finner man Europas minsta fladdermus, dvärgfladdermusen, men också den största och den sällsyntaste: jättefladdermusen!

  Lite vilda husdjur

Husdjuren som man stöter på längs med vägarna är inhemska rasdjur. De har sedan lång tid acklimatiserat sig till Korsika och har utvecklat specifika egenskaper som är anpassade till klimatet och terrängen. Detta är exempelvis fallet för Cursinun, en robust och mångsidig korsikansk hundras som används som jakt- eller vallhund och som har en tigrerad gul päls. Den korsikanska geten, akrobatisk och rustik, har lång och mångfärgad päls som skyddar den mot macchians taggar. De korsikanska fåren ger en stark, vattentät och varm ull. De föds upp för mjölken som används för framställningen av bruccio och de korsikanska ostarna. De korsikanska korna liknar uroxar med sin gula dräkt och bär sina harpaformade horn högt. De lever i nästan total frihet och livnär sig endast på macchians växtlighet. Den korsikanska grisen ”porcu nustrale” kännetecknas av sin ringa storlek, mångfalden av dess färger och dess stora härdighet. Den lever fritt på betesmarkerna i bergen på sommaren och i macchian på hösten och vintern, och livnär sig på ollon och kastanjer. Den korsikanska åsnan har gjort öns befolkning många tjänster. Den ställer få krav och är otroligt smidig på öns branta stigar (man känner igen den på korset den har på ryggen). Den korsikanska hästen, Cavallu corsu eller Paganacce, är en liten skicklig, undersätsig häst med rödbrun, svartbrun eller svart färg. Man kan se hjordar i frihet på ängarna i bergen eller på ”pozzinerna”.

  Reptiler och amfibier på Korsika

På Korsika finns olika typer av ödlor, salamandrar och geckor. Bédriaga-ödlan och Tiliguerta-ödlan är två inhemska korso/sardiska arter som lever vid sidan om den sicilianska ödlan överallt på ön. Man finner också Hermann-sköldpaddan, en landlevande sköldpadda som gillar macchian och som nästan helt försvunnit från övriga Frankrike, samt kärrsköldpaddan, en liten sötvattenssköldpadda som även den är utrotningshotad. Nära forsarna lever den korsikanska euproctus, en liten inhemsk salamander som gillar lugna vatten.

Det finns inga huggormar på Korsika, de enda ormarna man kan stöta på är små harmlösa snokar.

  Stannfåglar, rovfåglar och flyttfåglar

Den röda gladan härskar i luften och glider runt i himlen i sitt sökande efter byten. Det är en rovfågel med en vingbredd på 1,5 m som man kan observera överallt på Korsika. Den kännetecknas av sin rödbruna, kluvna stjärt och trefärgade fjäderdräkt (vit, rödbrun och svart). Tornugglan glider tyst förbi medan dvärguven piper hela natten. Ormvråk, pilgrimsfalk, tornfalk och sparvhök finns alla på Korsika. Korsikas stora emblematiska rovfåglar (kungsörnen, lammgamen, duvhöken och fiskgjusen) har blivit svårare att observera. De är utrotningshotade och är föremål för ett program för bevarande av arterna som samordnas av Parc naturel régional de Corse.

Korsika hyser den enda inhemska franska fågelarten: den korsikanska nötväckan. Det är en vig liten, gråblå, svart och vit fågel på 12 cm, oskiljaktig från den korsikanska tallen, som den lever i och vars pinjenötter den äter.

På Korsika finner man de flesta europeiska fåglarna: tornsvala, koltrast, taltrast, rödhake, talgoxe, svala, steglits, grönfink, bofink, nötskrika, näktergal, sädesärla, turturduva, lövsångare, sparv, kungsfiskare, kråka, korp, m.fl. Kusterna och våtområdena är anhalter för flyttfåglar: anka, gulnäbbad lira, biätare, vithäger, härfågel, snäppa, häger, svala, trana, rosa flamingo ... Den korsikanska kusten är den enda platsen i Frankrike där den rödnäbbade truten häckar i en mångfald kolonier. Den korsikanska kolonin toppskarvar är den största i Medelhavet.

  Insekter

Syrsor, gräshoppor och cikador sjunger under sommaren. Blommorna täcks på våren av mångfärgade skalbaggar och fjärilar: ljus blåvinge och korsikansk makaonfjäril är två endemiska fjärilsarter. Det korsikanska biet (Apis mellifica mellifica, korsikansk ekotyp) är också karakteristiskt för ön. Det är perfekt anpassat till miljön och de klimatiska variationerna och vet hur bäst ta vara på vad de olika årstiderna har att erbjuda. Vårhonung (klementinträd, fruktträd, solvända, ek, myrten), vårmacchiahonung (ljung, lavendel, gullregn, ginst, hagtorn ...), kastanjehonung i maj, sommarmacchiahonung (ginst, björnbärsbuske, timjan ...), höstmacchiahonung (smultronträd, murgröna, ålandsrot, sarsaparill ...).

Det finns en liten spindel på Korsika som verkligen är giftig: malmignatte (Latrodectus tredecimguttatus – korsikansk svarta änka). Den är 4 till 15 mm lång och kännetecknas av sina gula, brandgula eller röda fläckar på sin svarta rygg. Den håller till under stenar och i gamla väggar; dess bett är smärtsamt och kan vara farligt för svaga eller sjuka personer. Som alla insekter sticker den endast för att försvara sig; var därför uppmärksamma om ni stöter på den ...

Upptäcka Korsika ...

Space
 • Regionala produkter

  Korsikanska produkter att avsmaka ...

 • Den korsikanska floran ...

  Vilda och lokala arter ...

 • De korsikanska landskapen

  Stränder och snötäckta berg ...

 • Den korsikanska kulturen

  Korsikas kultur och traditioner ...

 • Det korsikanska arvet

  Öns byggnadsarv ...

 • Den korsikanska gastronomin

  Upptäcka det lokala korsikanska köket ...

 • Korsika i Frankrike ...

  Korsika är en fransk region ...

+33 (0)4 95 38 81 10
BoendeSpace Campingplatser

Qualité Tourisme - Logo