In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Riva Bella Naturism privilegierar ekoturism och hållbar turism i Frankrike genom att skydda sina naturliga landskap...

Naturistcamping i Frankrike, platser, möblerade tält
Fyrstjärnig turistanläggning för naturister i Frankrike
Thalassocenter för naturister

Värnande om de korsikanska landskapen

Riva Bella Naturism privilegierar ekoturism och hållbar turism i Frankrike genom att skydda sina naturliga landskap...

  Att skydda och bevara de naturliga landskapen är en prioritet för Riva Bella Naturist

Den enastående naturen som omgärdar Riva Bella på Korsika (dyner, strand, macchia, salt sjö, förekomst av vilda arter, inhemsk flora) kräver ständig mobilisering för att skydda dessa naturområden. Riva Bella samförvaltar Terrenzana-sjön tillsammans med Conservatoire du Littoral de France en Corse och arbetar således aktivt med att bevara och skydda området: begränsa turistverksamhetens inverkan genom att främja en hållbar turism, öka allmänhetens medvetenhet om ekoturismens utmaningar i Frankrike, öka allmänhetens medvetenhet om områdets biologiska mångfald, kampanjer för att restaurera och återplantera dynerna.

  Dyner, strand, macchia och salt sjö, en mosaik av landskap och ekosystem att upptäcka!

Den salta Terrenzana-sjön upptar den södra delen av Riva Bellas domän; den norra omfattar turistanläggningen med naturistboende, camping och infrastrukturer i macchian; västerut sträcker sig ett vitt område orörd natur; österut ligger stranden längs Medelhavet.

Den salta Terrenzana-sjön

  Den salta Terrenzana-sjön

Terrenzana-sjön är en salt sjö, den hyser därmed inga myggkolonier. Dessutom hjälper närvaron av geckoödlor och andra amfibier som livnär sig på dem att sänka mängden mygg.

Sjön, som ibland kommunicerar med havet, utgör en viktig naturlig hemvist för vilda arter. Den har förblivit naturlig och skyddad från tyngre föroreningar. Dess växtlighet och fauna utgör ett representativt smakprov på de forna naturliga landskapen, före moderniseringen.

Den korsikanska macchian

  Den korsikanska macchian

Macchia är en typ av vegetation som är lägre en skog, väldigt tät, som i huvudsak består av växter med hög motståndskraft mot torka. Den är karakteristisk för det korsikanska och sydfranska landskapet och utgörs av flera växtarter (arbutus unedo, myrtus communis, cistus, erica arborea, quercus ilex, pistacia lentiscus).

Längs kusten och på de varmaste sluttningarna blandar sig macchia, garrigue (helichrysum, lavandula, rosmarinus, thymus...) och exotisk flora (opuntia ficus-indica, agave americana, aloe, eucalyptus, globulus citrus medica).

Dynerna

  Dynerna

På dynerna stöter man på en diversifierad vegetation (lotus cytisoides, anthemis maritima, crucianella maritima, medicago marina, sporobolus pungens, otanthus maritimus...) samt juniperus oxycedrus som är en inhemsk korsikansk art som växer i sanden.

Det är viktigt att värna om de inhemska eller vilda arterna, att inte plocka dem eller trampa på dem. De hjälper oss nämligen att kämpa emot erosionen som vi utsätts för.

Återplanteringen på dynerna

  Återplanteringen på dynerna

Med rådgivning från Conservatoire Botanique National de France en Corse vidtar vi åtgärder för att plantera ut växter och restaurera dynerna för att kämpa emot erosionen.

Inför hotet av exogena, invasiva arter som florerar inom området följer vi två strategier:
1. eliminera invasiva arter
2. återinföra regional flora som är fullständigt anpassad för att stabilisera dynerna och minska erosionens verkningar.

Om ni önskar delta i vår ansträngning kan ni här finna användbara tekniker och en presentation av arterna som finns inom området (invasiva arter och de som återplanteras).

  Invasiva arter

Carpobrotus edulis är en suckulent klängväxt, med köttiga blad, fulla av vatten, med trekantigt tvärsnitt som påminner om en stor klo. Den introducerades längs Medelhavskusten för dess lila blommors skönhet och dess tålighet och har anpassat sig så väl att den nu hotar den biologiska mångfalden och de sköra ekosystemen.

Carpobrotus edulis är praktiskt taget outplånlig och tål både torka och salt luft. Den trivs i fattiga jordar och växer snabbt och tätt vilket gör att den kväver andra växtarter. Vår första åtgärd är att skydda vissa ytor genom att gradvis slita upp carpobrotus edulis så att andra anpassade arter som redan finns där ska kunna föröka sig naturligt.

Invasiva arter

  Anpassade arter

Vår andra åtgärd består i att främja förökningen av arter som är anpassade till sanddyner. Två tekniker finns tillgängliga beroende på art: sådd eller plantera sticklingar.

Sådd av arter som skördats på plats:
Fröna skördas på sommaren och sås under hösen. Detta gäller för följande arter: lotus cytisoides, anthemis maritima, crucianella maritima samt alla arter som växer nära stranden.

Plantering av sticklingar:
Sticklingar används för att föröka vissa växtarter. Det består i att skära av en del av en växt för att sedan sticka ned den jord. Denna stickling slår rot och växer och bildar en en ny planta lik den ursprungliga. Detta används för följande arter: medicago marina, sporobolus pungens, elytrigia juncea, achillea maritima.

Dessa olika åtgärder gör det möjligt att återinföra lokala arter som är anpassade till miljön och att gradvis ersätta carpobrotus edulis.

Ovanför dynorna planterar vi i första hand träd och buskar såsom: juniperus phoenicea, rosmarinus officinalis.

I områden som i högre grad utsatts för erosion är det också möjligt att samla in växter vars rötter blottats och som är dömda att försvinna och att plantera dessa längre bort. Detta görs företrädesvis på hösten, efter det första regnet.

Ekoturism det är också ...

Space
 • Riva Bellas fauna

  En fauna med över 70 vilda arter...

 • Riva Bellas flora

  Mer än 50 ovanliga arter finns på området...

 • Regionala produkter

  Att köpa lokalt bidrar till hållbar turism...

 • Miljöpåverkan...

  Domänen använder förnybar energi...

 • Våra initiativ

  Riva Bella har åtagit sig att utveckla en hållbar turism...

 • Hållbar turism

  Hållbar turism är något som rör oss alla...

 • Lamagården

  Lamorna bidrar också i ekosystemet...

+33 (0)4 95 38 81 10
BoendeSpace Campingplatser

Qualité Tourisme - Logo