In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Turystyka ekologiczna we Francji: rozwój turystyki zrównoważonej na Korsyce dotyczy nas wszystkich - oto kilka użytecznych porad...

Obraz kempingu
Obraz rezydencji turystycznej
Obraz talasoterapii

Turystyka zrównoważona dotyczy nas wszystkich

Turystyka ekologiczna we Francji: rozwój turystyki zrównoważonej na Korsyce dotyczy nas wszystkich - oto kilka użytecznych porad...

  Zagadnienia zrównoważonej turystyki dotyczą nas wszystkich

Celem turystyki zrównoważonej jest pogodzenie działalności turystycznej z wymogami ochrony ekosystemów przyrodniczych i kulturowych. Poprzez swoje działania, każdy człowiek wywiera wpływ na środowisko. Odpowiedzialne zachowania umożliwiają nam ograniczenie niekorzystnych konsekwencji naszych działań dla środowiska.

Tego rodzaju ekologiczne zachowania na co dzień mogą wydawać się mało ważne, jednak naprawdę przyczyniają się do ochrony naturalnego środowiska naszej wyspy. Mówi o tym znana metafora kolibra - poprzez swoje działania każdy z nas przyczynia się na swoim poziomie do ochrony środowiska, czyli zachowania naszego wspólnego dobra.

  Oto kilka przydatnych rad dotyczących ograniczenia konsekwencji dla środowiska, czyli zapewnienia jego ochrony:

  Na Korsyce należy dbać o ochronę ekosystemów i zachowanie obszarów chronionych

• Nie zbierać dzikich roślin

• Szanować faunę, nie łowić ryb i nie polować na obszarach chronionej przyrody

• Podczas pieszych wycieczek poruszać się wyłącznie oznaczonymi szlakami, aby nie niszczyć roślinności

• Podczas rejsów jachtowych, zakotwiczać jedynie na dnie piaszczystym, aby nie wyrywać trawy morskiej Posidonia Oceanica

  Należy zachować najwyższą ostrożność w razie rozpalania ognisk – lato jest na Korsyce bardzo suche i wystarczy iskierka, aby wyspa zaczęła płonąć

• Korzystanie z grilla, wypalanie traw i rozpalanie ognisk jest absolutnie zabronione w okresie od 1 lipca do 30 września

• Nie wolno wyrzucać niedopałków lub pozostawiać na wolnym powietrzu szkła i butelek, ponieważ może to wywołać pożar

• W razie zauważenia pożaru należy natychmiast zadzwonić na numer 18

  Woda

• Nie należy niepotrzebnie pozostawiać wody cieknącej z kranu, należy ograniczyć jej zużycie (unikając brania dłuższego prysznica, mycia naczyń bieżącą wodą itp.)

• Zawsze lepiej jest wziąć prysznic (50 litrów wody) niż kąpiel (150 litrów wody)

• Zakręcać kurek z wodą podczas mycia zębów. Umożliwia to zaoszczędzenie 12 litrów wody na minutę lub 18 litrów w przypadku golenia się, pozostawiając lejącą się wodę

• Korzystać z podwójnego zbiornika spłuczki toaletowej

• Wykorzystać wodę pochodzącą z płukania owoców i warzyw do podlewania roślin

• Podlewać rośliny wieczorem lub rano, aby uniknąć jej szybkiego odparowania

• Natychmiast zgłaszać do działu technicznego jakiekolwiek stwierdzone wycieki wody

  Prąd elektryczny

• Należy zawsze gasić światło, wychodząc z pomieszczenia

• Nie pozostawiać włączonego oświetlenia w pustym pokoju

• Gasić światło, kiedy można wygodnie czytać przy świetle dziennym

• Ograniczyć korzystanie z klimatyzacji: przewietrzyć pokój rano, kiedy jest chłodno, a następnie podczas dnia trzymać okna zamknięte. Okiennice zapewniają naturalną klimatyzację: przepuszczają powietrze, ale nie ciepło

• W pomieszczeniach klimatyzowanych drzwi i okna powinny być zamknięte

• Ograniczyć zużycie energii (19°C dla ogrzewania i 24°C w przypadku klimatyzacji to temperatury wystarczające)

• W lecie należy zaciągać zasłony, aby uniknąć przegrzania pomieszczenia, utrzymać przyjemną temperaturę i ograniczyć korzystanie z klimatyzacji

• Wyłączać z prądu telewizory i komputery, ponieważ nawet w stanie czuwania zużywają one 40% znamionowego poboru mocy

• Starać się korzystać z baterii przeznaczonych do wielokrotnego ładowania oraz ładowarek na energię słoneczną

  Zanieczyszczenia

• Nie wolno wyrzucać, ani wylewać do jeziora jakichkolwiek produktów tłustych lub smarów w stanie ciekłym bądź stałym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzeń napowietrzających oraz stanowić zagrożenie dla fauny i flory

• Unikać stosowania jakichkolwiek toksycznych produktów gospodarstwa domowego (w szczególności wybielaczy) – w miarę możliwości należy korzystać z detergentów ulegających rozkładowi biologicznemu

• Ograniczyć korzystanie ze ściereczek jednorazowych, w miarę możliwości używać szmatek z mikrofibry

• Ograniczyć korzystanie z samochodów na terenie ośrodka

• Korzystać z możliwości wspólnych przejazdów: umożliwia to ograniczenie emisji gazów, zapewnia oszczędzanie i jest przyjemne!

  Ochrona przyrody

• Należy chronić wydmy, korzystając wyłącznie z wyznaczonych ścieżek

• Nie niszczyć drzew

• Nie wycinać, wyrywać lub deptać roślin i kwiatów (które są w większości chronionymi gatunkami endemicznymi)

• Na morzu nie wyrywać traw morskich i chronić środowisko podmorskie

• Przynosić lamom resztki pieczywa oraz obierki owoców i warzyw

  Odpady

• Należy sortować odpady i wyrzucać je do odpowiednich pojemników (na każdym wyznaczonym śmietniku znajdują się pojemniki przeznaczone na odpady domowe oraz szkło, papier i opakowania, a zużyte baterie powinny być wyrzucane do specjalnego pojemnika przeznaczonego do tego celu na recepcji)

• Unikać korzystania z jednorazowej zastawy stołowej

• Opróżniać zawartość toalet i zbiorników wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu

• Nie wylewać żadnych ścieków w naturze (do gleby, morza, rzek). Nie wolno również wyrzucać papierów, butelek lub worków plastikowych... Absolutnie nic! Worki plastikowe stanowią prawdziwą pułapkę dla żółwi i delfinów, które mylą je z meduzami i duszą się, próbując zjeść worek. Worek plastikowy rozkłada się w naturalnych warunkach przez 450 lat. W przypadku puszek okres rozkładu wynosi 100 lat. Guma do żucia rozkłada się przez 5 lat. Jeżeli ktoś inny zachował się nieelegancko, pozostawiając swoje śmieci, prosimy o udział w utrzymaniu czystości ośrodka, zbierając odpady i wyrzucając je do koszy...

  Na naszych talerzach, preferujemy...

• Produkty spożywcze pochodzące z rolnictwa ekologicznego, niezawierające pestycydów, nawozów sztucznych lub organizmów modyfikowanych genetycznie... W ten sposób chronimy przyrodę i różnorodność ptactwa, roślin oraz rozmaitych gatunków chrząszczy

• Ryby pochodzące z hodowli lub mięsa z hodowli ekologicznych.

• Produkty regionalne, owoce i warzywa sezonowe oraz pochodzące z upraw znajdujących się w pobliżu. Owoce i warzywa importowane z dalekich krajów lub pochodzące z upraw szklarniowych... przyczyniają się do zużycia energii.

• Produkty sprzedawane luzem. Mniej opakowań to mniejsze zużycie energii podczas produkcji oraz mniej odpadów po spożyciu produktu.

Turystyka ekologiczna to również...

Space
 • Fauna na terenie ośrodka Riva Bella

  Niezwykle bogata fauna liczy ponad 70 dzikich gatunków...

 • Flora na terenie ośrodka Riva Bella

  Na terenie ośrodka występuje ponad 50 niezwykle ciekawych gatunków...

 • Ośrodek wykorzystuje energie odnawialne…

  Aby zredukować swój wpływ na środowisko!

 • Nasze działania

  Riva Bella podejmuje zobowiązania w zakresie rozwoju zrównoważonej turystyki...

 • Naturalne krajobrazy

  Ochrona naturalnych gatunków stanowi dla ośrodka Riva Bella najwyższy priorytet...

 • Ferma lam

  Także lamy chronią nasz ekosystem...

 • Produkty regionalne

  Spożywanie miejscowych produktów to także jeden z aspektów zrównoważonej turystyki...

+33 (0)4 95 38 81 10
BungalowówPrzestrzeń Miejsce

Qualité Tourisme - Logo