In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Ośrodek Riva Bella Naturyzm dba o rozwój turystyki ekologicznej i zrównoważonej na terenie Francji, chroniąc naturalne krajobrazy...

Obraz kempingu
Obraz rezydencji turystycznej
Obraz talasoterapii

Korsykańskich krajobrazów

Ośrodek Riva Bella Naturyzm dba o rozwój turystyki ekologicznej i zrównoważonej na terenie Francji, chroniąc naturalne krajobrazy...

  Ochrona i zachowanie naturalnego krajobrazu stanowi dla ośrodka Riva Bella Naturyzm najwyższy priorytet

Niezwykłe zasoby przyrodnicze, jakie można znaleźć na terenie korsykańskiego ośrodka Riva Bella (wydmy, plaża, śródziemnomorska roślinność, słone jezioro, obecność dzikich gatunków zwierząt i endemicznej flory) wymagają ciągłej mobilizacji, aby zapewnić ich ochronę. Będąc jednym z podmiotów zarządzających jeziorem Terrenzana, we współpracy z francuską Agencją Ochrony Wybrzeża i Jezior, ośrodek Riva Bella zobowiązuje się do podejmowania aktywnych działań w zakresie ochrony i zachowania zasobów przyrody: ograniczenie niekorzystnych konsekwencji działalności turystycznej poprzez promowanie turystyki zrównoważonej, rozpowszechnianie wśród szerokiej publiczności informacji dotyczących znaczenia turystyki ekologicznej we Francji, udostępnianie informacji dotyczących bioróżnorodności na terenie ośrodka, prowadzenie kampanii mających na celu ochronę i rewitalizację roślinności wydm.

  Wydmy, plaża, śródziemnomorska roślinność i słone jezioro tworzą prawdziwą mozaikę krajobrazów i ekosystemów!

Słone jezioro Terrenzana znajduje się w południowej części terenu ośrodka Riva Bella, podczas gdy po stronie północnej, wśród bujnej śródziemnomorskiej roślinności, położony jest naturystyczny ośrodek wypoczynkowy, kemping oraz pozostałe infrastruktury. Po stronie zachodniej znajdują się rozległe obszary dzikiej przyrody, natomiast na wschodzie - plaża nad brzegiem Morza Śródziemnego.

Słone jezioro Terrenzana

  Słone jezioro Terrenzana

Terrenzana to jezioro o bardzo wysokim zasoleniu, nie ma więc tutaj ryzyka pojawienia się komarów. Ponadto, obecność na terenie ośrodka jaszczurek i licznych gatunków płazów, które żywią się komarami sprawia, że ich występowanie jest bardzo ograniczone.

Jezioro, które w pewnych okresach roku łączy się z morzem, stanowi doskonałe siedlisko dzikich gatunków zwierząt. Jezioro pozostaje całkowicie naturalne i nie jest w żaden sposób zanieczyszczone. Jego roślinność i fauna stanowią świadectwo dawnych, całkowicie naturalnych krajobrazów, z czasów przed interwencją człowieka.

Charakterystyczna korsykańska makia

  Charakterystyczna korsykańska makia

Makia to formacja roślinna nieco niższa niż las, bardzo gęsta i składająca się przede wszystkim z roślin odpornych na suszę. Bardzo charakterystyczna dla Korsyki i południowej Francji, makia zawiera wiele gatunków roślin (arbutus unedo, myrtus communis, cistus, erica arborea, quercus ilex, pistacia lentiscus...).

Nad brzegiem morza i na najbardziej stromych stokach, roślinność makii (helichrysum, lavandula, rosmarinus, thymus...) występuje wspólnie z florą typowo egzotyczną (opuntia ficus-indica, agave americana, aloe, eucalyptus, globulus citrus medica...).

Wydmy

  Wydmy

Również na wydmach spotykamy bardzo zróżnicowaną roślinność (lotus cytisoides, anthemis maritima, crucianella maritima, medicago marina, sporobolus pungens, otanthus maritimus...), a także występujący wyłącznie na Korsyce gatunek juniperus oxycedrus (szyszkojagoda), rosnący bezpośrednio w piasku.

Aby w odpowiedni sposób chronić te endemiczne lub dzikie gatunki roślin, nie wolno ich zrywać lub deptać, ponieważ ułatwiają nam one walkę z erozją, stanowiącą poważne zagrożenie.

Rewitalizacja wydmowej roślinności

  Rewitalizacja wydmowej roślinności

Dzięki współpracy z Krajowym Konserwatorium Botanicznym Korsyki, prowadzimy działania dotyczące rewitalizacji roślinności wydm, których celem jest walka z erozją.

W obliczu prawdziwej inwazji ze strony wszechobecnych, egzogennych gatunków roślin, prowadzimy działania w dwóch kierunkach:
1. usuwanie gatunków inwazyjnych
2. rewitalizacja doskonale przystosowanej do warunków flory typowo regionalnej, aby wzmocnić wydmy i ograniczyć w ten sposób efekt erozji.

Jeżeli zamierzasz przyłączyć się do naszych działań, znajdziesz poniżej przydatne informacje dotyczące metod walki z erozją, a także prezentację gatunków roślin występujących na terenie naszego ośrodka (inwazyjnych oraz pożytecznych, które staramy się zasadzać).

  Gatunki inwazyjne

Carpobrotus edulis to roślina pnąca o mięsistych, nasączonych wodą trójkątnych liściach, których kształt przypomina duże szpony. Roślina ta została wprowadzona na śródziemnomorskim wybrzeżu ze względu na jej piękne, fioletowe kwiaty oraz odporność i przystosowała się do tutejszych warunków tak dobrze, że obecnie stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności i wrażliwych ekosystemów.

Jako roślina praktycznie niezniszczalna, carpobrotus edulis charakteryzuje się nadzwyczajną odpornością na suszę i morskie wiatry. Bardzo bujnie rozwija się na terenach ubogich w roślinność, natychmiast dusząc wszelkie inne gatunki roślin. Naszym najważniejszym działaniem jest zapewnienie ochrony wybranych obszarów, w których stopniowo wyrywamy carpobrotus edulis, aby miejscowe gatunki roślin mogły rozwijać się prawidłowo.

Gatunki miejscowe

  Gatunki miejscowe

Naszym drugim zadaniem jest wspomaganie rozwoju typowej roślinności wydmowej. W tym celu, w zależności od gatunków wykorzystujemy dwie różne metody - zasiew lub rozmnażanie przez sadzonki.

Zasiew nasion zbieranych na terenie ośrodka:
nasiona są zbierane w lecie i rozsiewane jesienią. Gatunki, które chronimy w ten sposób: lotus cytysoides, anthemis maritima, crucianella maritima oraz wszystkie inne gatunki występujące w pobliżu plaży.

Rozmnażanie przez sadzonki:
Metoda ta umożliwia duplikację niektórych gatunków roślin. Polega ona na pobraniu kawałka rośliny i zasadzeniu go. Sadzonka zapuszcza korzenie i rozwija się, dając początek nowej roślinie, takiej jak pierwsza. Gatunki, które chronimy w ten sposób: medicago marina, sporobolus pungens, elytrigia juncea, achillea maritima.

Prowadzenie tego rodzaju prac umożliwia nam zachowanie miejscowych gatunków roślin, doskonale dostosowanych do środowiska i stopniowe zahamowanie w ten sposób rozwoju carpobrotus edulis.

Jeżeli chodzi o tereny położone bezpośrednio za wydmami, chronimy przede wszystkim drzewa i krzewy, takie jak: juniperus phoenicea, rosmarinus officinalis.

W miejscach szczególnie narażonych na działanie erozji staramy się zbierać rośliny, które zostały wyrwane i przesadzamy je w inne miejsca – najbardziej korzystną porę roku stanowi w tej dziedzinie jesień, bezpośrednio po pierwszych deszczach.

Turystyka ekologiczna to również...

Space
 • Fauna na terenie ośrodka Riva Bella

  Niezwykle bogata fauna liczy ponad 70 dzikich gatunków...

 • Flora na terenie ośrodka Riva Bella

  Na terenie ośrodka występuje ponad 50 niezwykle ciekawych gatunków...

 • Produkty regionalne

  Spożywanie miejscowych produktów to także jeden z aspektów zrównoważonej turystyki...

 • Ośrodek wykorzystuje energie odnawialne…

  Aby zredukować swój wpływ na środowisko!

 • Nasze działania

  Riva Bella podejmuje zobowiązania w zakresie rozwoju zrównoważonej turystyki...

 • Zrównoważona turystyka

  Zagadnienia zrównoważonej turystyki dotyczą nas wszystkich...

 • Ferma lam

  Także lamy chronią nasz ekosystem...

+33 (0)4 95 38 81 10
BungalowówPrzestrzeń Miejsce

Qualité Tourisme - Logo