In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... ŕ voir et ŕ revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Turystyka ekologiczna we Francji, fauna na terenie osrodka Riva Bella na Korsyce liczy ponad 70 dzikich gatunków...

Obraz kempingu
Obraz rezydencji turystycznej
Obraz talasoterapii

Fauna na terenie osrodka Riva Bella na Korsyce

  Ciekawe gatunki zwierzat zyjace w okolicach jeziora Terrenzana na terenie osrodka Riva Bella


  Animalia Amphibia

Bufotes viridi

Bufotes viridi

Hyla sarda

Hyla sarda

Pelophylax kl. esculentus

Pelophylax kl. esculentus

Pelophylax bergeri

Pelophylax bergeri

Animalia Actinopterygii

Anguilla anguilla

Anguilla anguilla

Aphanius fasciatus

Aphanius fasciatus

Animalia Reptilia

Emys orbicularis

Emys orbicularis

Euleptes europaea

Euleptes europaea

Hierophis viridiflavus

Hierophis viridiflavus

Natrix natrix corsa

Natrix natrix corsa

Podarcis siculus

Podarcis siculus

Testudo hermanni

Testudo hermanni

Animalia Aves

Accipiter nisus

Accipiter nisus

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus scirpaceus

Acrocephalus scirpaceus

Actitis hypoleucos

Actitis hypoleucos

Aegithalos caudatus

Aegithalos caudatus

Alcedo atthis

Alcedo atthis

Anas crecca

Anas crecca

Anas penelope

Anas penelope

Anas platyrhynchos

Anas platyrhynchos

Anas querquedula

Anas querquedula

Anthus campestris

Anthus campestris

Ardea cinerea

Ardea cinerea

Ardea purpurea

Ardea purpurea

Arenaria interpres

Arenaria interpres

Aythya nyroca

Aythya nyroca

Calidris alpina

Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris ferruginea

Calidris minuta

Calidris minuta

Caprimulgus europaeus

Caprimulgus europaeus

Carduelis carduelis

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Carduelis chloris

Carduelis flammea

Carduelis flammea

Cettia cetti

Cettia cetti

Charadrius alexandrinus

Charadrius alexandrinus

Charadrius dubius

Charadrius dubius

Chroicocephalus ridibundus

Chroicocephalus ridibundus

Cisticola juncidis

Cisticola juncidis

Circus aeruginosus

Circus aeruginosus

Egretta garzetta

Egretta garzetta

Emberiza cirlus

Emberiza cirlus

Falco subbuteo

Falco subbuteo

Fringilla coelebs

Fringilla coelebs

Fulica atra

Fulica atra

Gallinago gallinago

Gallinago gallinago

Gallinula chloropus

Gallinula chloropus

Garrulus glandarius

Garrulus glandarius

Himantopus himantopus

Himantopus himantopus

Larus cachinnans

Larus cachinnans

Larus michahellis

Larus michahellis

Limosa lapponica

Limosa lapponica

Luscinia megarhynchos

Luscinia megarhynchos

Motacilla flava

Motacilla flava

Netta rufina

Netta rufina

Otus scops

Otus scops

Parus major

Parus major

Phalacrocorax carbo

Phalacrocorax carb

Philomachus pugnax

Philomachus pugnax

Phylloscopus collybita

Phylloscopus collybita

Phoenicopterus ruber

Phoenicopterus ruber

Pluvialis squatarola

Pluvialis squatarola

Podiceps cristatus

Podiceps cristatus

Podiceps nigricolli

Podiceps nigricolli

Rallus aquaticus

Rallus aquaticus

Sterna sandvicensis

Sterna sandvicensis

Streptopelia turtur

Streptopelia turtur

Sylvia cantillans

Sylvia cantillans

Sylvia melanocephala

Sylvia melanocephala

Tachybaptus ruficollis

Tachybaptus ruficollis

Tringa erythropus

Tringa erythropus

Tringa nebularia

Tringa nebularia

Tringa ochropus

Tringa ochropus

Tringa totanus

Tringa totanus

Turdus merula

Turdus merula

Vanellus vanellus

Vanellus vanellus

Ponad 70 interesujacych gatunków. Dane dotyczace korsykanskiej fauny wedlug Krajowego Spisu Francuskiego Dziedzictwa Przyrodniczego.

www.inpn.mnhn.fr

Turystyka ekologiczna to równiez...

Space
 • Flora na terenie osrodka Riva Bella

  Na terenie osrodka wystepuje ponad 50 niezwykle ciekawych gatunków...

 • Nasze dzialania

  Riva Bella podejmuje zobowiazania w zakresie rozwoju zrównowazonej turystyki...

 • Osrodek wykorzystuje energie odnawialne…

  Aby zredukowac swój wplyw na srodowisko!

 • Naturalne krajobrazy

  Ochrona naturalnych gatunków stanowi dla osrodka Riva Bella najwyzszy priorytet...

 • Zrównowazona turystyka

  Zagadnienia zrównowazonej turystyki dotycza nas wszystkich...

 • Ferma lam

  Takze lamy chronia nasz ekosystem...

 • Produkty regionalne

  Spozywanie miejscowych produktów to takze jeden z aspektów zrównowazonej turystyki...

+33 (0)4 95 38 81 10
BungalowówPrzestrzen Miejsce

Qualité Tourisme - Logo