In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Odkryj ogólne warunki sprzedaży

Obraz kempingu
Obraz rezydencji turystycznej
Obraz talasoterapii

Ogólne warunki sprzedaży


Artykuł 1
Zakres obowiązywania ogólnych warunków sprzedaży. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują w odniesieniu do wszystkich transakcji realizowanych za pośrednictwem witryny internetowej naturisme-rivabella.com. Stanowią one integralną część każdej umowy zawieranej pomiędzy spółką SAS Domaine de Riva Bella i jej klientami. Każdy z klientów oświadcza, że zapoznał się z niniejszą dokumentacją ogólnych warunków sprzedaży przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji pobytu na rzecz własną oraz wszystkich osób towarzyszących. Zgodnie z postanowieniami artykułu L113-3 francuskiego Kodeksu Konsumpcji oraz Kodeksu Turystyki, niniejsza dokumentacja ogólnych warunków sprzedaży jest udostępniana wszystkim klientom tytułem informacji przed zawarciem jakiejkolwiek umowy dotyczące sprzedaży pobytu. Ponadto dokumentacja może zostać udostępniona na każde żądanie przesłane w formie pisemnej na adres siedziby spółki Domaine de Riva Bella.

Artykuł 2
Warunki rezerwacji
2.1 Opcja rezerwacji
Opcja rezerwacji obowiązuje przez osiem dni, podczas których należy odesłać nam niniejszą dokumentację i wpłacić zaliczkę. W razie braku potwierdzenia w terminie ośmiu dni od dokonania rezerwacji telefonicznie, opcja zostanie anulowana bez żadnego zawiadomienia z naszej strony.
2.2 Ceny i regulamin pobytu
Wszystkie ceny pobytu są podane w Euro, z uwzględnieniem podatku VAT. Ceny nie obejmują opłaty klimatycznej. W przypadku rezerwacji miejsc kempingowych, pełna kwota pobytu musi zostać zapłacona w całości najpóźniej na 1 miesiąc przed pierwszym dniem pobytu. W przypadku braku płatności w tym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
2.3 Modyfikacja rezerwacji
Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd nie daje prawa do jakiegokolwiek zwrotu ceny pobytu – do zapłaty pozostaje nadal pełna kwota za miejsce kempingowe lub zakwaterowanie.
2.4 Anulowanie
Wszystkie rezerwacje nieopłacone w sposób określony w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania zostaną anulowane. W razie anulowania rezerwacji, wymienione poniżej kwoty zostaną zatrzymane z zaliczki lub będą należne do zapłaty: opłata administracyjna oraz równowartość 25% całkowitej kwoty pobytu w przypadku anulowania z wyprzedzeniem wynoszącym ponad 16 dni przed terminem przyjazdu lub całkowita kwota pobytu w razie anulowania później, niż na 16 dni przed terminem przyjazdu lub w razie nieobecności klienta w tym terminie. W razie anulowania rezerwacji ze strony spółki zarządzającej Ośrodkiem, za wyjątkiem wystąpienia przypadku siły wyższej, klient otrzyma zwrot wszystkich zapłaconych kwot.
2.5 Prawo odstąpienia
Obowiązujące przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, określone we francuskim Kodeksie Konsumpcji, nie dotyczą usług turystycznych (zgodnie z postanowieniami artykułu L. 121-20-4 Kodeksu Konsumpcji). W związku z powyższym, w odniesieniu do każdej rezerwacji pobytu w Ośrodku Riva Bella, klientowi nie przysługują żadne prawa odstąpienia od umowy.
2.6 Ubezpieczenie dotyczące anulowania
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia od możliwości anulowania umowy, poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości odpowiadającej 1 % całkowitej kwoty pobytu (bez uwzględnienia opłaty klimatycznej i opłaty administracyjnej), minimalnie 9 euro. Umowa zapewnia ubezpieczenie od anulowania, dzięki któremu klient otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaconej zaliczki w razie anulowania rezerwacji lub wcześniejszego wyjazdu w określonych warunkach (choroba, wypadek itp.). Zawarcie umowy ubezpieczeniowej dotyczącej anulowania podlega następującym warunkom: wymagane jest potwierdzenie pisemne i przesłanie odpowiednich dokumentów potwierdzających zaistnienie określonych okoliczności, pod warunkiem przestrzegania postanowień umowy. W żadnym wypadku zwrot zaliczki nie obejmuje opłaty administracyjnej.
2.7
Any accommodation or campsite number cannot be 100 % guaranteed due to a last-minute scheduling change. This cannot be a reason to cancel your booking. However, we will always do our best to satisfy your request.

Artykuł 3
Przebieg pobytu
3.1 Zameldowanie i wymeldowanie
Wszystkie formalności związane z zakwaterowaniem mogą zostać przeprowadzone od rana w dniu przyjazdu. W przypadku domków kempingowych, zameldowania są obsługiwane od godziny 10.00, natomiast jeżeli chodzi o wynajem miejsc kempingowych – od godziny 16.00. Zarówno w przypadku domków, jak i miejsc kempingowych, wymeldowanie jest wymagane przed godziną 10.00, niezależnie od dnia tygodnia. Niemniej jednak, zarówno w dniu przyjazdu (przed zakwaterowaniem), jak i w dniu wyjazdu (po zwolnieniu swojego miejsca kempingowego lub domku) można swobodnie poruszać się po całym terenie ośrodka i korzystać z wszelkiego rodzaju usług, plaży, sanitariatów itd.
3.2 Kaucja
Kaucja w wysokości 150 € za każde pojedyncze miejsce zakwaterowania musi zostać wpłacona w dniu przyjazdu. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, w godzinach pracy kas, po sprawdzeniu stanu zwalnianego miejsca. Końcowe sprzątanie jest fakturowane w wysokości 40 € za każde miejsce zakwaterowania (prosimy o zmycie naczyń i opróżnienie koszy na śmieci). W przypadku stwierdzenia ewentualnych zniszczeń, ich koszty zostaną zafakturowane osobno. Jeżeli klient nie może być obecny podczas weryfikacji miejsca zakwaterowania, kwota kaucji zostanie mu zwrócona drogą pocztową.
3.3 Wymeldowanie
Zwrócenie kluczy lub zwolnienie miejsca zakwaterowania po godzinie 10.00 pociąga za sobą zafakturowanie dodatkowej ceny noclegu. W przypadku zamiaru przedłużenia pobytu, należy zwrócić się z odpowiednim zapytaniem na co najmniej 24 godziny przed przewidywanym początkowo terminem wyjazdu.
3.4 Zwierzęta
Pobyt z psem jest na terenie ośrodka Riva Bella dozwolony, jednak psy powinny zawsze być trzymane na smyczy, a ponadto ich odchody muszą być zbierane.
3.5 Naturystyczne zasady postępowania
Nasz ośrodek naturystyczny uzyskał homologację na podstawie kryteriów oceny opracowanych przez Francuską Federację Naturyzmu, 5 rue Régnault - 93500 Pantin, numer 59 z dnia 09.01.69, a dyrekcja zastrzega sobie prawo odmowy dostępu na teren ośrodka wszystkim osobom, których postępowanie mogłoby być sprzeczne z tymi kryteriami.
3.6 Regulamin wewnętrzny
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy goście ośrodka są zobowiązani do przestrzegania jego regulaminu wewnętrznego, którego egzemplarz został zdeponowany w prefekturze. Regulamin wewnętrzny jest wywieszony w recepcji ośrodka, a goście mogą otrzymać jego kopię na każde żądanie.

Artykuł 4 Zakres odpowiedzialności
Ośrodek Riva Bella nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dotyczące należącego do klientów wyposażenia kempingowego, które mogłyby mieć miejsce podczas pobytu – konieczne jest wykupienie osobnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (FFCC, ANWB, ADAC..).

Artykuł 5 Prawo właściwe
Niniejsza dokumentacja ogólnych warunków sprzedaży podlega przepisom prawa francuskiego, a jakiekolwiek spory dotyczące ich obowiązywania będą rozstrzygane wyłącznie przez kompetentne terytorialnie sądy francuskie.

Artykuł 6 Mediacja
W kontekście sporu z naszym zakładem, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób :
• Wysłanie listu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do kierownika wioski
• Wyślij kopię tej wiadomości do działu obsługi klienta na adres : rivabella.corsica@gmail.com
Jeśli odpowiedź Cię nie zadowoli, możesz wejść do Mediacji Centrum Medycznego po upływie jednego miesiąca od wysłania tych wiadomości. Musisz złożyć plik pocztą : Medicys - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS.

+33 (0)4 95 38 81 10
BungalowówPrzestrzeń Miejsce

Qualité Tourisme - Logo