In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Oppdag de generelle salgsbetingelsene

Ikon kempingu
Ikon rezydencji turystycznej
Ikon talasoterapii

Generelle salgsbetingelser


Artikkel 1
De generelle betingelsenes omfang.
Disse generelle betingelsene gjelder alt salg av opphold som gjøres på nettstedet naturisme-rivabella.com. De er en del av enhver kontrakt som inngås mellom SAS Domaine de Riva Bella og kundene. Hver kunde erkjenner å ha gjort seg kjent med disse generelle betingelsene før han/hun gjør en reservasjon av et opphold for seg selv og for enhver annen person som deler oppholdet. I overensstemmelse med bestemmelsene i artikkel L113-3. i den franske forbrukerloven og bestemmelsene i den franske loven om turisme, skal de generelle betingelsene stilles til disposisjon for alle kunder som informasjon før det inngås en kontrakt om salg av et opphold. Betingelsene er også tilgjengelige ved skriftlig henvendelse til hovedkontoret til selskapet Domaine de Riva Bella.

Artikkel 2
Reservasjonsbetingelser
2.1 Forhåndsreservasjon
Forhåndsreservasjonen gjelder i åtte dager. I løpet av den tiden må du sende oss dette dokumentet og forskuddet. Dersom reservasjonen ikke har blitt bekreftet innen åtte dager etter din telefonoppringning, vil forhåndsreservasjonen annulleres, uten at vi på forhånd kontakter deg.
2.2 Pris og betaling av oppholdet
Prisen for oppholdet oppgis i euro, inkl. mva. Miljøavgiften inngår ikke i den oppgitte prisen. For reservasjoner av typen Leie & Camping: Restbeløpet skal betales minst en måned før første leiedag. Dersom restbeløpet ikke er betalt innen den datoen, vil reservasjonen annulleres.
2.3 Endring av reservasjon
Dersom du ankommer senere enn første leiedato, eller reiser tidligere, vil ikke dette gi krav på tilbakebetaling. Man må betale beløpet for hele det reserverte oppholdet på campingplassen eller i leieboligen.
2.4 Annullering
Enhver reservasjon som ikke er fullstendig betalt i henhold til de generelle betingelsene, vil bli annullert. Ved annullering, må du betale reservasjonsgebyr samt et beløp som tilsvarer 25 % av prisen for hele oppholdet dersom du annullerer tidligere enn 16 dager før dato for ankomst, prisen for hele oppholdet dersom denne annulleringen skjer etter 16 dager før dato for ankomst eller dersom du ikke dukker opp på denne datoen. Dersom senteret foretar annulleringen, uten å kunne begrunne dette med force majeure, vil kunden få hele beløpet tilbakebetalt.
2.5 Angrefrist
Angrefrist som gjelder fjernsalg og som er omtalt i den franske forbrukerloven gjelder ikke for turist-ytelser (artikkel L.121-20-4 i forbrukerloven). Kunden har altså ingen angrefrist når det gjelder bestilling av opphold fra Domaine de Riva Bella.
2.6 Annulleringsforsikring
Vi anbefaler at du undertegner en annulleringsforsikring. Dette gjør du ved å sende oss et beløp på 1 % av det totale beløpet for oppholdet (ekskl. miljøavgift og reservasjonsgebyr), minimum 9 euro. Med denne kontrakten har du en annulleringsgaranti som gjør det mulig for deg å oppnå tilbakebetaling av forskuddet dersom du annullerer oppholdet eller avslutter oppholdet tidligere enn avtalt (sykdom, ulykke...). Annulleringsgarantien må innfri følgende: skriftlig bekreftelse med bevisdokumenter, og med det forbehold at de kontraktmessige betingelsene ellers blir overholdt. Reservasjonsgebyret vil under ingen omstendigheter blir tilbakebetalt.
2.7
Any accommodation or campsite number cannot be 100 % guaranteed due to a last-minute scheduling change. This cannot be a reason to cancel your booking. However, we will always do our best to satisfy your request.

Artikkel 3
Selve oppholdet
3.1 Ankomst og avreise
Du kan ordne alle formaliteter og få tilgang til selve området om morgenen den dagen du ankommer. På campingplassen kan man innta plassene kl. 10.00. Leieboligene kan inntas kl. 16.00. Både på campingplassen og for leieboligene skal avreise skje før kl. 10.00, uansett hvilken dag det er. Den dagen du ankommer (før du installerer deg) og den dagen du reiser (etter at du har flyttet ut) kan du, dersom du ønsker det, benytte deg av alle fasiliteter på området, stranden, toaletter...
3.2 Depositum
Det blir bedt om innbetaling av et depositum på 150 euro den dagen du ankommer. Dette beløpet blir tilbakebetalt den dagen du reiser etter at boligen du har hatt, har blitt kontrollert. Rengjøring ved avreise faktureres 40 euro per bolig (vi ber deg om selv å ta oppvasken og tømme søppelbøttene). Eventuell degradering faktureres i tillegg. Dersom du ikke har mulighet til å være til stede ved kontroll av boligen, vil depositumet blir sendt tilbake til deg etterpå.
3.3 Avreise
Ved innlevering av nøkkel og frigjøring av plassen etter kl. 10.00 vil du måtte betale en ekstra natt. Du må gi beskjed om enhver forlengelse av oppholdet minst 24 timer før opprinnelig dato for avreise.
3.4 Dyr
Hunder er tillatt på området, men de skal holdes i bånd, og all avføring skal plukkes opp og fjernes.
3.5 Naturistadferd
Vårt senter er godkjent etter visse kriterier fra det franske naturisforbund (Fédération Française de Naturisme, 5 rue Régnault - 93500 Pantin, under nummer 59 av 09.01.69). Ledelsen forbeholder seg retten til å nekte adgang eller å utvise enhver person hvis adferd ikke er i overensstemmelse med naturistkriteriene.
3.6 Reglement
I henhold til fransk lov skal gjestene overholde områdets reglement. Dette reglementet er tilgjengelig på det lokale prefektur, og er slått opp i resepsjonen. Du kan få utlevert et eksemplar dersom du ønsker det.

Artikkel 4 Ansvar
Domaine de Riva Bella frasier seg ethvert ansvar for skader som skjer på campingbeboernes utstyr/materiell og som skyldes beboeren selv. Det er påbudt med en forsikring for erstatningsansvar for utstyret(FFCC, ANWB, ADAC..).

Artikkel 5 Gjeldende lov
Disse generelle betingelsene er underlagt fransk lov, og enhver uoverensstemmelse er underlagt franske domstoler.

Artikkel 6 Mekling
I forbindelse med en tvist med etableringen har du mulighet til å kontakte oss på følgende måte :
• Sende et brev med anbefalte brev med kvittering for mottak til landsbyens leder
• Send en kopi av denne mailen til kundeservice på : rivabella.corsica@gmail.com
Hvis svaret ikke tilfredsstiller deg, kan du gå inn i Medicys Mediation Center etter en måned etter at du sendte disse postene / postene. Du må sende en fil via post : Medicys - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS.

+33 (0)4 95 38 81 10
BoligPlass Campingplass

Qualité Tourisme - Logo