In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Den korsikanske kultur og identitet er skapt av øyas historie og relieff...

Ikon kempingu
Ikon rezydencji turystycznej
Ikon talasoterapii

Korsikansk kultur...

Den korsikanske kultur og identitet er skapt av øyas historie og relieff...

Den korsikanske identitet er skapt av øyas historie og relieff... Det korsikanske folket er opprinnelig et folk av jordbrukere og gjetere, som på grunn av de mange invasjonene øya var utsatt for, holdt seg skjult i fjellene. Her har folket utviklet en kultur sterkt knyttet til jorden, familien, forfedrene og det nærmeste fellesskapet (klanen, "pieve", landsbyen). Den katolske religionen gir rytme til livet i øysamfunnet (prosesjoner, brodersamfunn, pilegrimsferder, fester...). Den korsikanske nasjonalsangen er en religiøs sang tilegnet Jomfru Maria: Diu vi Salvi Regina.

Den korsikanske kulturen er hovedsakelig en muntlig kultur, noe som kommer til uttrykk gjennom sanger og i språket.

Det korsikanske språket er opprinnelig et romansk språk, som stammer fra latin. Opp igjen årene har dette språket vært under innflytelse av språk både fra Toscana og Genova, og deretter i nyere tid under innflytelse av fransk. Selv om det korsikanske språket har en klar logisk sammenheng over hele øya, har hver lille region utviklet sitt eget talemål med fonetiske og leksikalske varianter, spesielt når det gjelder ordene som beskriver plantelivet, dyrelivet og pastoralismen. Det korsikanske språket er selve grunnmuren for kulturen. De muntlige tradisjonene kommer til uttrykk i sangene og fortellingene: fantastiske historier som fortelles om kvelden, vuggesanger, barneregler, "chjama è risponde" som er improviserte, verbale "kappestrider" i form av sang, og "voceru" og "lamentu" som synges for å ledsage de døde. Det korsikanske språket var tradisjonelt sett et hverdagsspråk. Det administrative språket var forbeholdt de dominerende klassene. Det korsikanske språket mistet gradvis sin betydning før det igjen blomstret opp i 70-årene. I dag undervises korsikansk i skolen, og i 2013 ble det bestemt at korsikansk skulle være offisielt språk, på linje med fransk.

Flerstemmig sang, polyfoni, som enten kan være profan eller religiøs, er emblematisk for den korsikanske identiteten. Denne typen sang er noe helt annet enn tom folklore for turister, det er levende sanger som vitner om befolkningens felles minne og historie, og markerer høydepunktene i nåtiden. "Paghjelle" er en arkaisk form for polyfoni, som ble sunget av gjetere, med poetiske tekster som omhandler hendelser i livet. Sangen består av tre stemmer ("Seconda", "Bassu" og "Terza"), og synges i festlige sammenhenger. Den flerstemmige sangen har alltid vært en del av de religiøse begivenhetene på Korsika. Den markerer alle religiøse fester, prosesjoner og messer, hvorav den mest kjente er Diu vi Salvi Regina. Den korsikanske profane og liturgiske "paghjella" har siden 2009 vært på UNESCOs liste over immaterielle kulturarver.

Bli kjent med Korsika...

Plass
 • Korsikansk dyreliv

  Fugler, pattedyr, amfibier...

 • Korsikansk planteliv

  Ville og endemiske plantearter...

 • Korsikanske landskap

  Strender og snødekte fjell...

 • Regionale produkter

  Deilige korsikanske produkter...

 • Korsikansk kulturarv...

  Bygde kulturminner på øya...

 • Korsikansk gastronomi

  Gjør deg kjent med autentiske, lokale produkter...

 • Korsika er i Frankrike

  Korsika er en fransk region...

+33 (0)4 95 38 81 10
BoligPlass Campingplass

Qualité Tourisme - Logo