In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per dag)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Facebook Riva Bella CorsicaTwitter Riva Bella CorsicaInstagram Riva Bella CorsicaYoutube Riva Bella Corsica

Algemene voorwaarden van verkoop

Artikel 1
Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op alle transacties die plaatsvinden op de website naturisme-corserivabella.com. Ze maken deel uit van een overeenkomst tussen de vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) Domaine de Riva Bella en haar klanten. Elke klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het boeken van een vakantie voor hem zelf en voor alle personen die deelnemen aan de vakantie. Overeenkomstig de bepalingen van artikel L113-3 van het Wetboek van consumentenbescherming en van de bepalingen van het Wetboek van Toerisme, kunnen deze algemene voorwaarden door elke klant ter informatie worden ingezien voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst voor de verkoop van een vakantie. Ze kunnen ook schriftelijk worden aangevraagd bij het hoofdkantoor van de vennootschap Domaine de Riva Bella.

Artikel 2
Reserveringsvoorwaarden
2.1 Optie
Uw optie blijft geldig acht dagen, gedurende welke tijd u ons het document en de aanbetaling dient toe te zenden. Indien wij acht dagen na het telefoongesprek geen bevestiging hebben ontvangen, zal de optie worden geannuleerd, zonder enige herinnering hieraan onzerzijds. 2.2 Prijs en betaling van het verblijf
2.2 Prijs en betaling van het verblijf
De prijs van het verblijft wordt uitgedrukt in euro en is inclusief BTW. Er is geen milieubelasting inbegrepen bij de opgegeven prijs. Voor het reserveren van Accommodatie & Camping: het saldo van het verblijf moet uiterlijk 1 maand vóór de eerste dag van de huur worden betaald. Indien het saldo niet binnen deze termijn is betaald, zal uw reservering worden geannuleerd.
2.3 De reservering wijzigen
Vroegtijdig vertrek of late aankomst zullen geen aanleiding geven tot enige vergoeding. Het hele bedrag voor het verblijf op de camping of in een accommodatie blijft verschuldigd.
2.4 Cancellations
Reserveringen waarvan het saldo niet is betaald in overeenstemming met de voorwaarden van de verkoop zullen worden geannuleerd. In alle gevallen van annulering zullen de volgende kosten worden ingehouden of betaald moeten worden: administratiekosten en een bedrag gelijk aan 25% van het volledige bedrag van het verblijf indien de annulering meer dan 16 dagen vóór de datum van aankomst plaatsvindt en het totaalbedrag van uw verblijf indien de annulering minder dan 16 dagen vóór de datum aankomst plaatsvindt of indien u niet opdaagt op die datum. In geval van annulering door de beheermaatschappij van het Centrum, behalve in geval van overmacht, zullen alle betaalde bedragen aan de klant worden terugbetaald
2.5 Herroepingsrecht
De wettelijke bepalingen inzake het herroepingsrecht bij verkoop op afstand in overeenstemming met het Wetboek van consumentenbescherming geleden niet voor toeristische diensten (artikel L.121-20-4 van het Wetboek van consumentenbescherming). Daarom heeft de klant geen herroepingsrecht op reserveringen voor een verblijf in Domaine de Riva Bella.
2.6 Annuleringsverzekering
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten door het verzenden van een bedrag dat gelijk is aan 1% van uw totale verblijfskosten (exclusief eco-bijdrage en administratiekosten) met een minimum bedrag van € 9. Dit contract biedt een annuleringsverzekering waarmee u uw aanbetaling terugkrijgt in geval van annulering van uw verblijf of van vervroegd vertrek onder bepaalde omstandigheden (ziekte, ongeval…). De procedure voor de uitvoering van de annuleringsvoorwaarden is als volgt: schriftelijke bevestiging en de nodige bewijzen ter ondersteuning van de aanvraag, onder voorbehoud van naleving van de contractuele verplichtingen. In geen geval zullen de administratiekosten worden vergoed.
2.7
Any accommodation or campsite number cannot be 100 % guaranteed due to a last-minute scheduling change. This cannot be a reason to cancel your booking. However, we will always do our best to satisfy your request.

Artikel 3
Verloop van uw verblijf
3.1 Aankomst & Vertrek
U kunt de formaliteiten uitvoeren en u op het terrein begeven onmiddellijk op de morgen van uw dag van aankomst. U kunt vanaf 10:00 uur terecht op de camping; in uw accommodatie vanaf 16:00 uur. De camping en de accommodatie moeten worden verlaten voor 10:00 uur, op elke dag van de week. Maar bij aankomst (voordat u uw intrek neemt) en bij vertrek (nadat u de tentplaats of accommodatie hebt verlaten), kunt u indien nodig op het terrein verblijven en nog verder gebruik maken van de diensten, het strand, de sanitaire voorzieningen…
3.2 Borgsom
Er zal u bij aankomst een borg van € 150 per accommodatie worden gevraagd. Dit zal u worden terugbetaald bij uw vertrek, tijdens de openingstijden van de balie en na een inventarisatie. De eindschoonmaak wordt gefactureerd tegen € 40 per accommodatie (u wordt verzocht de afwas te doen en de afvalbakken leeg te maken). Eventuele schade zal worden verrekend met de kosten van het verblijf. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de inventarisatie, zal de borg via de post worden teruggezonden.
3.3 Vertrek
Indien het teruggeven van de sleutel van de accommodatie of het vrijmaken van de tentplaats plaatsvindt na 10:00 uur, zal er een extra nacht worden gefactureerd. Elke verlenging van de verblijfperiode moet minstens 24 uur voor de geplande vertrekdatum worden gedaan
3.4 Dieren
Dieren zijn toegestaan op het Domaine de Riva Bella, maar moeten aan de lijn worden gehouden en hun uitwerpselen moeten worden opgeraapt
3.5 Gedrag en houding van naturisten
Onze naturisme vestiging werd goedgekeurd op bepaalde criteria door de Franse Federatie van Naturisme, 5 rue Regnault - 93500 Pantin, onder nummer 59 van 01/09/69. De directie behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren of aan personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met de naturistische criteria of om deze weg te sturen
3.6 Huisreglement
Zoals vereist door de wet dient u zich te houden aan ons huisreglement, dat op de prefectuur werd ingediend, dat is opgehangen aan de muur van onze receptie en waarvan u op aanvraag een kopie zal worden uitgereikt.

Artikel Aansprakelijk
Domaine de Riva Bella wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade toegebracht aan het materiaal van de kampeerder-caravanhouder door eigen toedoen; u bent verplicht in het bezit te zijn van verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (FFCC, ANWB, ADAC...).

Artikel 5 Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en eventuele geschillen in verband met de toepassing ervan vallen onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Artikel 6 Bemiddeling
In het kader van een geschil met onze vestiging, hebt u de mogelijkheid om op de volgende manier contact met ons op te nemen :
• Een aangetekende brief sturen met een ontvangstbevestiging aan de dorpsmanager
• Stuur een kopie van deze e-mail naar de klantenservice op : rivabella.corsica@gmail.com
Als het antwoord u niet tevreden stelt, kunt u het Medicys-bemiddelingscentrum binnengaan een maand na het verzenden van deze mails / mails. U moet een bestand per post indienen : Medicys - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS.

Booking+33 (0)4 95 38 81 10Booking