In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Vilkår og betingelser

Camping Ikon
Turistbolig Ikon
Thalassoterapi Ikon

Almindelige forretningsbetingelser


Artikel 1
Anvendelsesområde for de almindelige forretningsbetingelser: De almindelige forretningsbetingelser gælder uden forbehold for alt salg af ophold på webstedet naturisme-rivabella.com. De er en integrerende del af alle kontrakter indgået mellem SAS Domaine de Riva Bella og kunderne. Den enkelte kunde bekræfter at være orienteret om de almindelige forretningsbetingelser forud for bestilling af ophold til sig selv og andre, som deltager i opholdet. I henhold til bestemmelserne i artikel L.113-3 i loven om forbrug og bestemmelserne i loven om turisme stilles de almindelige forretningsbetingelser til kundernes rådighed vejledende forud for indgåelse af kontrakter om køb af ophold. De udleveres ligeledes ved skriftlig henvendelse til hovedkontoret for selskabet Domaine de Riva Bella.

Artikel 2
Bookingbetingelser
2.1 Foreløbig booking
Din foreløbige booking gælder i otte dage, hvor du skal sende dette dokument til os sammen med forudbetalingen. Hvis du ikke bekræfter senest otte dage efter dit telefonopkald, annulleres den foreløbige booking uden videre.
2.2 Priser og betaling for ophold
Priserne for ophold er anført i euro, inkl. moms. Miljøafgift er ikke medregnet i den anførte pris. Hvad angår booking af ferieboliger og campingstandpladser, skal restbeløbet for opholdet betales senest én måned før den første dag i lejeperioden. Hvis restbeløbet ikke indbetales inden for denne frist, annulleres din booking.
2.3 Ændring af booking
Ved tidligere afrejse eller senere ankomst end bestilt refunderes indbetalingerne ikke, da hele beløbet for camping- eller ferieboligopholdet er skyldigt.
2.4 Afbestilling
En booking, som ikke er betalt i overensstemmelse med de almindelige forretningsbetingelser, bliver annulleret. I alle tilfælde af afbestilling fratrækkes eller skal der betales: administrationsgebyr samt 25 % af det samlede beløb for opholdet, hvis du afbestiller mere end 16 dage før den planlagte ankomstdato, og hele beløbet for opholdet, hvis du afbestiller mindre end 16 dage før den planlagte ankomstdato, eller hvis du ikke indfinder dig på denne dato. Hvis annulleringen skyldes centerets administrationsselskab, vil kunden, bortset fra tilfælde af force majeur, få tilbagebetalt alle indbetalte beløb.
2.5 Fortrydelsesret
Bestemmelserne i loven om forbrug angående fortrydelsesret i forbindelse med telesalg finder ikke anvendelse på turistydelser (artikel L.121-20-4 i loven om forbrug). Således har kunden ingen fortrydelsesret over for Domaine de Riva Bella efter bestilling af et ophold.
2.6 Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler, at du tegner afbestillingsforsikring ved betaling af 1 % af det samlede beløb for opholdet (bortset fra miljøafgift og administrationsgebyr) og mindst 9 euro. Med denne afbestillingsforsikring kan du få tilbagebetalt forskud i tilfælde af afbestilling af opholdet eller tidligere afrejse end bestilt på visse betingelser (sygdom, ulykke m.m.). Afbestillingsbeskyttelsen er betinget af følgende formaliteter: skriftlig bekræftelse og dokumentation påkrævet, for så vidt som de kontraktlige forpligtelser er opfyldt. Under alle omstændigheder tilbagebetales administrationsgebyret ikke.
2.7
Any accommodation or campsite number cannot be 100 % guaranteed due to a last-minute scheduling change. This cannot be a reason to cancel your booking. However, we will always do our best to satisfy your request.

Artikel 3
Opholdets forløb
3.1 Ankomst & afrejse
Du kan gennemføre de administrative formaliteter og få adgang til området lige fra morgenstunden på ankomstdagen. Hvad angår camping, finder indtjekning sted fra kl. 10, og for ferieboligernes vedkommende fra kl. 16. Der skal tjekkes ud senest kl. 10 både for camping og ferieboliger alle ugens dage. Men ved ankomst (inden indflytning) og ved afrejse (efter rydning af standpladsen og ferieboligen) kan du blive i området og benytte faciliteterne, stranden, toilet- og baderum m.v.
3.2 Depositum
Vi beder om betaling af et depositum på 150 € pr. feriebolig på ankomstdagen. Det bliver tilbagebetalt på afrejsedagen i kassens åbningstider efter udfærdigelse af en situationsrapport. Rengøring efter opholdet faktureres 40 € pr. feriebolig (du bedes vaske op og tømme skraldespande inden afrejse). Eventuelle beskadigelser faktureres oven i opholdets pris. Hvis du ikke kan være til stede ved udfærdigelsen af situationsrapporten, sendes dit depositum pr. post.
3.3 Afrejse
Hvis nøglen afleveres eller standpladsen ryddes efter kl. 10, faktureres en ekstra overnatning. Hvis du ønsker at forlænge opholdet, skal du anmode om det senest 24 timere før den planlagte afrejsedato.
3.4 Dyr
Hunde kan medtages i Riva Bella resort, men de skal holdes i snor og deres ekskrementer opsamles.
3.5 Naturistadfærd og -opførsel
Vores naturistresort er godkendt af den franske naturistforening (Fédération Française de Naturisme, 5, rue Régnault - 93500 Pantin, med nr. 59 af 9.1.1969) på grundlag af en række kriterier, og ledelsen forbeholder sig ret til at afvise eller udelukke personer med en adfærd, der strider mod naturistkriterierne.
3.6 Ordensreglement
Som loven kræver, skal du overholde vores ordensreglement, der er indgivet til præfekturet og slået op i receptionen. Bed eventuelt om at få udleveret et eksemplar.

Artikel 4 Ansvar
Domaine de Riva Bella fralægger sig ethvert ansvar for skader, som campisten/campingvognejeren måtte blive udsat for og selv er skyld i. Ansvarsforsikring af dit udstyr er lovpligtig (FFCC, ANWB, ADAC ...).

Artikel 5 Gældende ret
Disse almindelige betingelser er underlagt fransk ret, og enhver tvist vedrørende deres anvendelse er undergivet de franske domstoles kompetence.

Artikel 6 Mægling
I forbindelse med en tvist med vores virksomhed har du mulighed for at kontakte os som følger :
• Sende et brev med anbefalet brev med kvittering for modtagelse til landsbyens leder
• Send en kopi af denne mail til kundeservice på : rivabella.corsica@gmail.com
Hvis svaret ikke tilfredsstiller dig, kan du indtaste Medicys Mediation Center efter en måned efter afsendelsen af disse mail / mails. Du skal indgive en fil pr. Post : Medicys - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS.

+33 (0)4 95 38 81 10
FerieboligerRum Standpladser

Qualité Tourisme - Logo