In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Grøn turisme i Frankrig: Det er en fælles sag at udbrede bæredygtig turisme på Korsika. Følg disse råd ...

Camping Ikon
Turistbolig Ikon
Thalassoterapi Ikon

Bæredygtig turisme er en fælles sag

Grøn turisme i Frankrig: Det er en fælles sag at udbrede bæredygtig turisme på Korsika. Følg disse råd ...

  Bæredygtig turisme er noget, der berører os alle

Bæredygtig turisme sigter mod at forene turistaktivitet med bevarelse af naturlige og dyrkede økosystemer. Det enkelte individ påvirker miljøet gennem sine handlinger. Ansvarsbevidste handlemåder kan begrænse vores indvirkning på naturen.

Miljøansvarlige handlemåder kan virke ubetydelige i det daglige, men de bidrager til at beskytte vores ø. Som kolibrien er symbol på, at den lille også tæller med i den fælles indsats, bidrager den enkelte gennem sine handlinger til at værne om miljøet, vores fælles ejendom.

  Her er nogle gode råd om, hvordan man begrænser sit fodaftryk og skåner naturen:

  Værn om økosystemer og beskyttede arter på Korsika

• Pluk ikke vildtvoksende planter.

• Tag hensyn til dyrelivet, ingen fiskeri og jagt i de beskyttede områder.

• Følg de mærkede stier på vandreture for ikke at ødelægge plantevæksterne.

• Kast anker på sandbund, når du er ude og sejle, for ikke at rive posidoniabevoksningerne op.

  Vær forsigtig med åben ild, for i de meget tørre somre skal der blot en gnist til at sætte hele Korsika i brand:

• Grill, afbrænding af krat og underskov og lejrbål er forbudt fra 1. juli til 30. september.

• Smid aldrig cigaretskod, glas eller glasflasker i naturen, da et glasskår kan virke som brændglas og sætte naturen i brand.

• Ring omgående til alarmnummer 18 i tilfælde af brand.

  Vand

• Lad ikke vandet løbe unødigt, og brug det med omtanke (undgå langvarige brusebade, vask ikke op under rindende vand …).

• Tag hellere brusebad (50 liter) end karbad (150 liter).

• Luk hanen, mens du børster tænder. Derved spares 12 liter vand/minut og ved barbering 18 liter.

• Brug den dobbelte cisterne til toiletudskylning.

• Brug vandet efter skylning af frugt og grønt til at vande planter.

• Vand planter om aftenen eller tidligt om morgenen for at formindske fordampningen.

• Underret straks teknisk afdeling i tilfælde af vandlækager.

  Elektricitet

• Husk at slukke lyset, når du går.

• Lad ikke lyset brænde i ubenyttede rum.

• Sluk det elektriske lys, når dagslyset er tilstrækkeligt til at læse.

• Undgå at bruge aircondition, luft ud om morgenen, mens det er køligt, og luk rummene til i dagtimerne. Persiennerne hjælper med til en naturlig klimaregulering, da de lader luften, men ikke varmen slippe igennem.

• Luk døre og vinduer i lokaler med aircondition.

• Brug energikilderne moderat (19 °C er en tilfredsstillende temperatur til opvarmning og 24 °C ved anvendelse af aircondition).

• Træk gardinerne for om sommeren for at undgå ophedning, bevare en mere behagelig temperatur og begrænse anvendelsen af aircondition.

• Afbryd strømforbindelsen til tv og computere, for selv i standbytilstand bruger de op til 40 % af den strøm, de forbruger i drift.

• Vælg genopladelige batterier og solenergiopladere.

  Forurening

• Hæld aldrig flydende eller faste fedtstoffer i lagunen, da de kan ødelægge ventilationen og skade fauna og flora.

• Undgå giftige husholdningsprodukter (navnlig klorin), brug i stedet biologisk nedbrydelige vaske- og rengøringsmidler.

• Begræns brugen af engangsklude, anvend fortrinsvis mikrofiberklude.

• Begræns bilkørsel i parken mest muligt.

• Udnyt bildelemulighederne, og formindsk dermed gasemissionerne, spar penge, og så er det oven i købet hyggeligt!

  Naturen

• Skån klitterne, benyt de allerede anlagte stier.

• Ødelæg ikke træerne.

• Lad være med at klippe planter og blomster af, rive dem op eller trampe dem ned (de er for de flestes vedkommende hjemmehørende arter, der skal beskyttes).

• Riv ikke posidonia op, og skån havmiljøet, når du er ude og sejle.

• Gem brødrester og frugt- og grøntsagsskræller til lamaerne.

  Affald

• Sortér affaldet, og smid det i de specifikke containere til formålet (på hver affaldsindsamlingsplads er der containere til husholdningsaffald og til glas, papir og emballage. Brugte batterier kan lægges i batterikassen i receptionen).

• Brug ikke engangsbestik og -tallerkener.

• Tøm toiletter og tanke på de dertil indrettede pladser.

• Smid aldrig noget ud i naturen (jord, hav, vandløb). Hverken papir, flasker eller plasticposer - absolut intet! Plasticposer lokker skildpadder og delfiner, som forveksler dem med vandmænd og bliver kvalt, når de sluger dem. Det tager 450 år, inden en plasticpose forgår i naturen. Det tager 100 år for en dåse. Tyggegummi er 5 år om det. Hvis andre har været ubetænksomme, beder vi dig hjælpe med at holde området rent og samle alt affald op og lægge det i en skraldespand ...

  Spis fortrinsvis ...

• Fødevarer fra økologisk landbrug uden pesticider, kunstgødning eller gmo'er. Derved bevares naturen og mangfoldigheden af fugle, planter og biller.

• Opdrættet fisk eller kød fra økologisk produktion.

• Regionale produkter, årstidens frugter og grøntsager, som er produceret lokalt. Produkter importeret fra fjerntliggende lande eller dyrket i opvarmet drivhus kræver et stort energiforbrug.

• Varer, der sælges i løs vægt. Mindre emballage betyder mindre energiforbrug under produktionen og mindre affald i den sidste ende.

Grøn turisme er også ...

Rum
 • Riva Bellas fauna

  Rig fauna med over 70 vildtlevende arter ...

 • Riva Bellas flora

  Mere end 50 bemærkelsesværdige arter på stedet ...

 • Miljøbelastningen...

  Resortet bruger vedvarende energikilder…  

 • Vores tiltag

  Riva Bella gør en indsats for at udbrede bæredygtig turisme ...

 • Naturlandskaber

  Bevarelse af naturområder er en prioritet for Riva Bella ...

 • Lamafarmen

  Lamaerne deltager også i økosystemet ...

 • Regionale produkter

  Brug lokale produkter, og bidrag til bæredygtig turisme ...

+33 (0)4 95 38 81 10
FerieboligerRum Standpladser

Qualité Tourisme - Logo