In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Kultura a identita Korsiky byly utvářeny historií, přírodním prostředím a odloučeností

Naturistické kempování ve Francii, umístění, zařízené stany
Francouzská turistická rezidence pro naturisty se 4 hvězdičkami
Naturistické centrum thalassoterapie v Riva Bella

Korsická kultura

Kultura a identita Korsiky byly utvářeny historií, přírodním prostředím a odloučeností

Korsická identita je zrozena z historie, přírodního prostředí a odloučenosti. Zemědělsko-pastevecká společnost, ukrývající se před nájezdníky v horách, si vytvořila kulturu spjatou se zemí, s rodinou a se svými předky, jakož i s komunitou (klanem, « farností », vesnicí). Rytmus života v izolaci ostrova udávalo katolické náboženství (procesí, bratrstva, pouti, svátky…), korsická národní hymna je náboženskou písní o Panně Marii: le Diu vi Salvi Regina.

Korsická kultura, předávaná převážně orálně, se vyjadřuje ve zpěvu a v jazyce.

Stará korsičtina je románský jazyk pocházející z latiny. V průběhu vývoje do sebe korsičtina vstřebávala toskánské a janovské vlivy a později i prvky moderní francouzštiny. Navzdory celkové soudržnosti si každý mikroregion vytvořil své vlastní nářečí s fonetickými nebo lexikálními variacemi, zvláště v oblasti pojmosloví týkající se fauny, flóry a pasteveckého života. Korsický jazyk je oporou kultury. Představuje vektor orální tradice, vyjadřuje se ve zpěvu a ve vyprávění: úžasné pohádky vyprávěné při nočním hlídání stád, ukolébavky, říkadla, « chjama è risponde », improvizované a zpívané slovní hry, až po « voceru » a « lamentu » doprovázející člověka na jeho poslední cestě. Korsičtina byla tradičně jazykem lidovým, zatímco úřední řeč odpovídala převažujícím cizím vlivům. S příchodem moderní doby se korsičtina začala vytrácet, avšak v 70. letech se dočkala své renesance. Dnes je vyučována ve školách a v roce 2013 se na základě hlasování na půdě korsického zákonodárného orgánu místní samosprávy stala druhým úředním jazykem na Korsice vedle francouzštiny.

Náboženské nebo profánní polyfonní zpěvy jsou emblematickým rysem korsické identity. Na rozdíl od folklóru se jedná o zcela živou tradici, jedinečnou výpověď o historii života v odloučení ostrova, jakož i o aktuálních událostech. Tzv. « Paghjelle » jsou původně archaické písně zpívané horaly, jejichž poetické texty připomínají události lidského života. Skládají se ze tří hlasů (« Seconda », « Bassu » a Terza) a bývají součástí oslav státních nebo církevních svátků. Náboženské polyfonní zpěvy jsou odedávna součástí náboženských rituálů korsického lidu. Jsou výrazným prvkem náboženských svátků, procesí a mší, přičemž nejznámější je píseň le Diu vi Salvi Regina. Profánní a liturgické zpěvy « paghjella » z Korsiky jsou od roku 2009 zapsány na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Objevte Korsiku...

Oddělovač
 • Korsická fauna

  Ptáci, savci, obojživelníci...

 • Korsická flóra

  Divoké a endemické druhy...

 • Korsická krajina

  Pláže a zasněžené hory...

 • Regionální produkty

  Ochutnejte korsické produkty...

 • Korsická historie

  Historie ostrova...

 • Korsická gastronomie

  Poznejte místní korsickou kuchyni...

 • Korsika ve Francii

  Korsika je francouzským regionem...

+33 (0)4 95 38 81 10
KempováníSpace Umístění

Logo Camping Qualité