In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Architektonické památky vydávají svědectví o korsické historii: vesnice, megality, věže, pevnosti, kostely…

Naturistické kempování ve Francii, umístění, zařízené stany
Francouzská turistická rezidence pro naturisty se 4 hvězdičkami
Naturistické centrum thalassoterapie v Riva Bella

Historie Korsiky a její odkaz

Architektonické památky vydávají svědectví o korsické historii: vesnice, megality, věže, pevnosti, kostely…

Architektonické památky na Korsice jsou modelovány odloučeností, geografií (hornatý ostrov s izolovanými údolími, které znesnadňovaly kulturní výměnu mezi regiony) a svou historií tvořenou loupežnými nájezdy a invazemi.

První obyvatelé ostrova tu po sobě zanechali věže, opevněné vesnice (Cucuruzzu, Capula…), dolmeny (Sittiva, Fontanaccia…) a sochy-menhiry (Filitosa, Pallagiu, Stantari…), které z Korsiky činí nejvýznamnější oblast megalitického sochařství ve Středozemí.

Lidé ve starověku spolu zápasili o pobřeží: Etruskové, Syrakusané, Kartaginci a Řekové z Fókaie, kteří kolem roku 565 před Kristem založili Alérii.

V roce 259 před Kristem byli vyhnáni Římany, kteří se usadili v Alérii, hlavním městě Korsiky, a vybudovali zde chrámy, lázně, vily a fóra. Po roce 60 po Kristu se obyvatelstvo ostrova zaníceně christianizovalo.

V roce 774 je Korsika oficiálně připojena ke Svatému stolci, který zde zakládá biskupství, kláštery a konventy. Středověk se však pro Korsiku stal smutnou epochou. Ostrov byl pleněn Maury a saracénskými piráty, což jeho obyvatele přinutilo k úniku do hor.

Papež byl dojat osudy ostrova a městu Pisa uložil za úkol okupaci Korsiky a zklidnění místních poměrů. Následovala dvě století prosperity a relativního klidu, jejichž nejkrásnějšími svědky jsou kaple, kostely a katedrály románského stylu (San Michele v Muratu, Trojice v Aregnu, Canonica v Luccianě, Nebbiovská katedrála v Saint-Florentu...).

Kolonizace Janovany (1284–1729) se potýkala s odporem obyvatel, obtížemi při správě ostrova a hrozícími invazemi. Janovští vystavěli citadely a opevnění (Ajaccio, Bastia, Corté, Porto-Vecchio, Calvi…), pevnůstky (Girolata, Aléria…), mosty (Ponte Novu, Altianský most, Spin'a cavallu…), cesty, jakož i slavné janovské věže (Porto, Campomoro, Girolata, Roccapina…), obranný systém hlídkových věží střežících pobřeží.

Ekonomika na ostrově se rozvíjela krok po kroku spolu s pěstováním oliv a kaštanů. To se rozšířilo v éře baroka a jeho kostelů: sloupů, spirál, říms, pilastrů a pestrých barev (Saint-Jean-Baptiste v La Porta, Saint Jean-Baptiste v Bastii, kostely v Castagniccii a v Balagne…).

Z této pohnuté historie se zrodila fyziognomie vesnic. Často byly stavěny na odlehlých místech v horách a jejich obyvatelé zde vedli skromný život věnovaný zemědělství a chovu zvířat. Zakládání vesnic se řídilo strategickými imperativy. Díky jejich poloze na hřebenech, na skalních výstupcích nebo v hlubokých údolích na ně nenarazíme dříve než za ohybem cesty. Jsou tvořeny pevnými a jednoduchými domy vystavěnými z místních materiálů (žula a tašky v jižní části Korsiky, břidlice v horní části Korsiky). Někdy sloužily opevněné domy jako útočiště pro obyvatelstvo. Mlýny, fontány, kaple a ovčíny jsou památkou na tento prostý život. Tyto objekty jsou dnes coby neodmyslitelná součást historické paměti korsického lidu obnovovány.

Objevte Korsiku...

Oddělovač
 • Korsická fauna

  Ptáci, savci, obojživelníci...

 • Korsická flóra

  Divoké a endemické druhy...

 • Korsická krajina

  Pláže a zasněžené hory...

 • Korsická kultura

  Kultura a tradice ostrova Korsiky...

 • Regionální produkty

  Ochutnejte korsické produkty...

 • Korsická gastronomie

  Poznejte místní korsickou kuchyni...

 • Korsika ve Francii

  Korsika je francouzským regionem...

+33 (0)4 95 38 81 10
KempováníSpace Umístění

Logo Camping Qualité