In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Korsická fauna, to jsou rozličné druhy zvířat včetně brhlíka, který je jediným endemickým druhem ptáka na území metropolitní Francie...

Naturistické kempování ve Francii, umístění, zařízené stany
Francouzská turistická rezidence pro naturisty se 4 hvězdičkami
Naturistické centrum thalassoterapie v Riva Bella

Fauna na ostrově Korsika ve Francii

Korsická fauna, to jsou rozličné druhy zvířat včetně brhlíka, který je jediným endemickým druhem ptáka na území metropolitní Francie...

  Korsičtí savci

Na Korsice se vyskytuje většina evropských druhů malých suchozemských savců: liška, lasice, králík, zajíc, ježek, rejsek, polní myš… Korsický jelen, který byl z volné přírody vytlačen v minulém století, je do ní nyní úspěšně navracen. Lze jej potkat v korsickém regionálním přírodním parku, stejně tak jako muflona, symbol Korsiky, divoké a noblesní zvíře vyskytující se v údolí Asco, jakož i v horách v Cinto a v Bavelle. Divočáci zase ve velkém počtu obývají křoviska a lesy, nezřídka se však vyskytují i v blízkosti měst. Budete-li mít v noci oči otevřené, zahlédnete netopýry. Netopýři jsou malá, nenápadná a užitečná zvířata. 22 druhů netopýrů představuje více než polovinu volně žijících suchozemských savců na ostrově. Nalezneme zde i nejmenšího netopýra v Evropě, druh Pipistrelle commune, ale současně i druh největší a nejvzácnější: netopýra rezavého!

  Zvířata domácí a zdivočelá

Domácí zvířata, která lze potkat na cestách, jsou autochtonní. Za dlouhá léta se na Korsice aklimatizovala a vyvinuly se u nich zvláštní vlastnosti pro život v místním klimatu a terénu. To platí v případě psa « Cursinu », korsické rasy, robustního a všestranného loveckého nebo pasteveckého psa světle žíhaného zbarvení. Korsická koza, štíhlá a odolná, má dlouhou srst mnoha barev, která ji chrání před trním v houštinách. Korsická ovce produkuje silnou, nepromokavou a hřejivou vlnu. Je chována pro své mléko, které slouží k výrobě bruccia a dalších korsických sýrů. Korsická kráva, vzhledem připomínající zubra, má plavou srst a vysoce postavené lyrovité rohy. Žije polodivoce a živí se výhradně rostlinami z křovisek. Korsické prase, zvané « porcu nustrale », se vyznačuje malým vzrůstem, rozmanitostí zbarvení a velkou houževnatostí. Žije volně, v létě na horských pastvinách a na podzim a v zimě v buši, přičemž se živí žaludy a kaštany. Korsický osel prokázal obyvatelům ostrova cenné služby. Toto nenáročné a odolné zvíře je na strmých stezkách na ostrově velmi agilní (poznáme jej podle znaku ve tvaru kříže, který má na zádech). Korsický kůň, « Cavallu corsu » či « Paganacce », je chytré a robustní zvíře malého vzrůstu s kaštanovou, hnědobílou nebo černou srstí. Na volně žijící stáda můžeme narazit na horských loukách a v travinatých oblastech zvaných « pozzine ».

  Korsičtí plazi a obojživelníci

Korsiku obývají různé druhy ještěrek, mloků a gekonů. Ještěrka zední, poddruh Bédriaga, a ještěrka korsická (Tiliguerta), dva endemické druhy žijící na Korsice a Sardinii, se vyskytují na celém ostrově spolu s ještěrkou sicilskou. Vyskytuje se zde rovněž želva zelenavá, suchozemská želva žijící v křoviscích, která z ostatních částí Francie již prakticky vymizela, jakož i želva bahenní, malá sladkovodní želva, která je rovněž ohrožena vyhubením. V okolí prudkých horských bystřin žije korsický « mlok », malý endemický druh mloka vyhledávající klidné vody.

Na Korsice nežijí zmije. Jediní hadi, s nimiž se zde můžeme setkat, jsou malé neškodné užovky.

  Ptáci stálí, draví a stěhovaví

Ve vzduchu kraluje luňák červený, křižující oblohu při hledání kořisti. Tohoto dravce s rozpětím křídel 1,5 m můžeme spatřit na obloze po celé Korsice. Je rozpoznatelný podle svého červeně zbarveného ocasu vykrojeného ve tvaru šipky a tříbarevného peří (bílé, červené a černé). Sova pálená prolétne v tichosti, zatímco výreček se ozývá celou noc. Káně, sokol stěhovavý, poštolka i jestřábi, ti všichni žijí na Korsice. Velcí dravci typičtí pro Korsiku (orel skalní, orlosup bradatý, jestřáb lesní a orlovec říční) jsou k vidění jen vzácně. Tyto druhy ohrožené vyhubením jsou na Korsice chráněny prostřednictvím záchranného programu organizovaného ve spolupráci s Regionálním přírodním parkem.

Na Korsice žije unikátní druh ptáka, který je endemický pro metropolitní Francii. Jedná se o brhlíka, malého agilního ptáka o velikosti 12 cm, modravě šedého, černého a bílého zbarvení, který je neoddělitelný od korsické borovice, která je jeho domovem a jejímiž piniovými oříšky se živí.

Na Korsice se vyskytuje většina evropských druhů ptáků: jiřička, kos, drozd, červenka, sýkora, vlaštovka, stehlík, pěnkava obecná, sojka, slavík, konipas, hrdlička, pěnice, vrabec, ledňáček, vrána, havran… Pobřeží a vlhké zóny jsou stanovištěm stěhovavých ptáků: kachna, buřňák šedý, vlha pestrá, volavka bílá, dudek, vodouš, volavka, vlaštovka, čáp, plameňák… Korsické pobřeží je jediným místem ve Francii, kde se v četných koloniích rozmnožuje racek audouinův. Korsická kolonie kormoránů chocholatých je pak jednou z nejvýznamnějších v celém Středomoří.

  Hmyz

V průběhu léta cvrkají na Korsice cvrčci, kobylky a cikády. Květiny se na jaře pokrývají brouky a různobarevnými motýly: na Korsice žijí endemické druhy modráska a otakárka. Charakteristickou je rovněž korsická včela (Apis mellifica mellifica korsický ekotyp). Díky své dokonalé adaptaci na podmínky prostředí a klimatické proměny dokáže maximálně profitovat ze střídání ročních období. Sbírá jarní med (mandarinkovníku, ovocných stromů, skalní růže, dubu, myrty…), med z jarních křovin (vřes, levandule, zlatý déšť, kručinka, hloh…), kaštanový med v květnu, med z křovin v létě (kručinka, ostružiník, tymián…), med z podzimních křovin (planika, břečťan, ditrichie, přestup…).

Na Korsice se vyskytuje malý černý pavouk, který je jedovatý: korsická černá vdova. Měří 4 až 15 mm a lze ji poznat podle žlutých, oranžových a červených skvrn na zadečku. Žije pod kameny a ve starých zdech; její kousnutí je bolestivé a pro citlivé jedince potenciálně nebezpečné. Stejně jako veškerý hmyz i černá vdova kouše pouze v sebeobraně, v případě setkání s ní tak buďte opatrní…

Objevte Korsiku...

Oddělovač
 • Regionální produkty

  Ochutnejte korsické produkty...

 • Korsická flóra

  Divoké a endemické druhy...

 • Korsická krajina

  Pláže a zasněžené hory...

 • Korsická kultura

  Kultura a tradice ostrova Korsiky...

 • Korsická historie

  Historie ostrova...

 • Korsická gastronomie

  Poznejte místní korsickou kuchyni...

 • Korsika ve Francii

  Korsika je francouzským regionem...

+33 (0)4 95 38 81 10
KempováníSpace Umístění

Logo Camping Qualité