In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Ekoturistika ve Francii: rozvoj udržitelné turistiky na Korsice se týká všech, seznamte se s několika pokyny...

Naturistické kempování ve Francii, umístění, zařízené stany
Francouzská turistická rezidence pro naturisty se 4 hvězdičkami
Naturistické centrum thalassoterapie v Riva Bella

Udržitelná turistika se týká nás všech

Ekoturistika ve Francii: rozvoj udržitelné turistiky na Korsice se týká všech, seznamte se s několika pokyny...

  Udržitelná turistika se týká každého

Cílem udržitelné turistiky je harmonizovat turistické aktivity se zachováním přírodních a kulturních ekosystémů. Každý jedinec svým jednáním ovlivňuje své prostředí. Několik zodpovědných kroků nám umožní omezit dopad naší činnosti na přírodu.

Tyto eko-kroky by se na každodenní bázi mohly jevit jako nevýznamné, přispívají však k ochraně našeho ostrova. Jedná se o metaforu kolibříka: každý jedinec svými činy a svou měrou přispívá k zachování životního prostředí nás všech.

  Několik drobných rad pro omezení negativních dopadů a ochranu přírody:

  Na Korsice respektujte ekosystémy a zachovávejte chráněné druhy

• Netrhejte volně žijící rostliny.

• Respektujte faunu, v chráněných zónách neprovozujte lov ani rybolov.

• Na výletech respektujte turistické značení, zabráníte poškození flóry.

• Z lodí vystupujte jen na písčité dno, abyste neporušili kolonie posidonií.

  Pozor na oheň, vzhledem k velmi suchým létům stačí na Korsice jediná jiskra k založení požáru:

• Od 1. července do 30. září je zakázáno rožnit (barbecue), vypalovat nebo rozněcovat táborové ohně.

• Neodhazujte v přírodě nedopalky cigaret, sklenice nebo skleněné lahve – skleněné nádoby mohou díky efektu lupy vyvolat požár krajiny.

• V případě požáru volejte ihned linku 18.

  Voda

• Nenechávejte vodu zbytečně téct a omezte její spotřebu (vyhněte se dlouhému sprchování, mytí nádobí pod tekoucí vodou…).

• Dejte přednost sprše (50 litrů) před koupelí (150 litrů).

• Při čištění zubů zavřete vodu. Takto lze ušetřit 12 litrů vody za minutu a 18 litrů při holení pod tekoucí vodou.

• Používejte dvojitý zásobník pro vodu na splachování.

• Používejte vodu z mytí ovoce a zeleniny na zalévání rostlin.

• Zalévejte rostliny večer nebo brzy ráno, abyste zabránili odpařování.

• Každý únik vody nahlaste okamžitě technické službě.

  Elektřina

• Při odchodu se ujistěte, že jsou všechna světla zhasnuta.

• Prázdné pokoje nenechávejte osvětlené.

• Zhasínejte světla, číst lze pohodlně za denního světla.

• Nepoužívejte klimatizaci: větrejte ráno, kdy je chladný vzduch, a přes den nechte pokoje zavřené. Žaluzie přispívají k přirozené klimatizaci – propouštějí vzduch, nikoli však teplo.

• V klimatizovaných prostorech dbejte na zavírání dveří a oken.

• Omezte spotřebu energie (19 °C pro vytápění a 24 °C pro klimatizaci jsou dostatečné hodnoty).

• V létě zatahujte záclony – předejděte přehřívání a udržujte v místnosti komfortnější teplotu. Díky tomu můžete omezit používání klimatizace.

• Odpojujte televizory a počítače – i v pohotovostním režimu odebírají téměř 40 % své běžné spotřeby.

• Používejte dobíjecí baterie a nabíječky na solární energii.

  Znečištění

• Nic nevyhazujte ani nevylévejte do jezírka, žádné mastné produkty, pevné ani tekuté, jinak hrozí poškození provzdušňovacího zařízení a ohrožení fauny a flóry.

• Vyhněte se používání toxických přípravků do domácnosti (zvláště chlórových); dejte přednost biologicky odbouratelným detergentům.

• Omezte používání ubrousků, upřednostňujte utěrky z mikrovlákna.

• Omezte přepravování automobilem uvnitř areálu.

• Zúčastněte se sdílení automobilů: spolujízda redukuje emise výfukových plynů, přináší finanční úsporu a jde o zábavný způsob cestování!

  Příroda

• Ochraňujte duny používáním pouze stávajících cest.

• Nepoškozujte stromy.

• Neřezejte, netrhejte a nešlapte na rostliny a květiny (ve většině případů se jedná o ochráněné endemické druhy).

• V moři nepoškozujte posidonie a dbejte na zachování podmořského prostředí.

• Noste lamám zbytky chleba, jakož i slupky z ovoce a zeleniny.

  Odpadky

• Třiďte odpadky a vyhazujte je do správných kontejnerů (na každém sběrném místě naleznete kontejnery pro směsný komunální odpad, jakož i kontejnery na sklo, na papír a na obaly; použité baterie můžete odložit v recepci do k tomu určeného boxu).

• Vyhněte se používání jednorázového nádobí.

• Toalety a zásobníky vypouštějte pouze na místech k tomu určených.

• V přírodě (půda, moře, řeky) neodhazujte žádný odpad. Žádné papíry, lahve nebo plastové sáčky... Nic! Plastové sáčky lákají želvy a delfíny, kteří si je pletou s medúzami a po jejich požití se udusí. Než se plastový sáček v přírodě rozloží, trvá to 450 let. U plechovky je to 100 let, u žvýkačky 5 let. Pokud jiní lidé projevili svůj nevkus tím, že přesto v přírodě odpadky odhodili, děkujeme Vám za přispění k čistotě lokality sesbíráním všech odpadků a jejich vyhozením do koše…

  Na našich talířích preferujeme...

• Potraviny z ekologicky šetrné (bio) zemědělské produkce bez pesticidů, chemických hnojiv a GMO. Díky tomu bude zachován přirozený charakter a diverzita ptáků, rostlin a brouků

• Chované ryby a maso z ekologicky šetrné (bio) zemědělské produkce.

• Regionální produkty, lokálně produkované sezónní ovoce a zeleninu. Ovoce a zelenina importovaná z dalekých zemí nebo pěstovaná ve vytápěných sklenících spotřebovává velké množství energie.

• Volně prodávané produkty. Méně obalových hmot znamená méně energie spotřebované při výrobě a méně odpadu po konzumaci.

Ekoturistika znamená také...

Oddělovač
 • Fauna v Riva Bella

  Bohatá fauna čítající více než 70 volně žijících druhů...

 • Flóra v Riva Bella

  Více než 50 pozoruhodných druhů vyskytujících se v oblasti...

 • Obnovitelné energie...

  Redukovat dopady naší činnosti na životní prostředí!

 • Naše aktivity

  Riva Bella se angažuje v rozvoji udržitelné turistiky...

 • Příroda a krajina

  Zachování přírodních prostorů je v Riva Bella prioritou…

 • Lamí farma

  Lamy jsou rovněž součástí ekosystému...

 • Regionální produkty

  Konzumace lokálních produktů přispívá k udržitelné turistice...

+33 (0)4 95 38 81 10
KempováníSpace Umístění

Logo Camping Qualité