In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Riva Bella Naturiste podporuje ekoturistiku a udržitelnou turistiku ve Francii a podílí se na ochraně přírody a krajiny…

Naturistické kempování ve Francii, umístění, zařízené stany
Francouzská turistická rezidence pro naturisty se 4 hvězdičkami
Naturistické centrum thalassoterapie v Riva Bella

Ochrana korsické krajiny

Riva Bella Naturiste podporuje ekoturistiku a udržitelnou turistiku ve Francii a podílí se na ochraně přírody a krajiny…

  Ochrana a zachování původní krajiny je pro Riva Bella Naturiste prioritou

Výjimečný charakter lokality Riva Bella na Korsice (duna, pláž, houštiny, slané jezírko, výskyt divokých druhů, endemická flóra) zavazuje ke stálému úsilí o ochranu těchto přírodních prostorů. Riva Bella, která společně s korsickou pobočkou francouzské agentury pro ochranu pobřeží spravuje jezírko Terrenzana, se aktivně zapojuje do úsilí o zachování a ochranu těchto míst: omezením dopadu turistických aktivit, podporou udržitelné turistiky, osvětou veřejnosti v problematice ekoturistiky ve Francii, osvětou veřejnosti v otázkách lokální biodiverzity či vedením kampaní za obnovu dun a jejich rostlinného pokryvu.

  Duny, pláže, křoviska a slané jezírko, to je mozaika zdejší krajiny a ekosystémů hodná poznání!

Slané jezírko Terrenzana zabírá jižní část areálu Riva Bella, zatímco v severní části se nachází turistická rezidence s ubytováním pro naturisty, kemp a infrastruktura integrovaná do křovisek, na západě se nachází rozsáhlá oblast divoké přírody a konečně východní část představuje pláž na pobřeží Středozemního moře.

Slané jezírko Terrenzana

  Slané jezírko Terrenzana

Jezírko Terrenzana je slané, díky čemuž jej neobývají kolonie komárů. V oblasti navíc žijí gekoni a další obojživelníci živící se komáry, kteří tak jejich počty dále snižují.

Jezírko, jež je na několika místech propojeno s mořem, je významným domovem volně žijících druhů. Zachovalo si svůj původní charakter a zůstalo uchráněno před silnějším znečištěním. Jeho vegetace a fauna představují reprezentativní vzorek společenstva původní krajiny před příchodem moderní doby.

Korsická křoviska

  Korsická křoviska

Křoviska představují rostlinnou formaci nižší a hustější než les, tvořenou zpravidla rostlinnými druhy odolnými vůči suchu. Tato formace, typická pro Korsiku a jih Francie, se skládá z mnoha rostlinných druhů (arbutus unedo, myrtus communis, cistus, erica arborea, quercus ilex, pistacia lentiscus...).

Podél pobřeží a na nejteplejších svazích se mísí křoviska, buš (helichrysum, lavandula, rosmarinus, thymus...) a exotická flóra (opuntia ficus-indica, agave americana, aloe, eucalyptus, globulus citrus medica...).

Duna

  Duna

Na duně se setkáváme s pestrou skladbou vegetace (lotus cytisoides, anthemis maritima, crucianella maritima, medicago marina, sporobolus pungens, otanthus maritimus...), jakož i s druhem juniperus oxycedrus endemickým pro Korsiku a rostoucím v písku.

O tyto endemické a volně rostoucí druhy je nutné pečovat a dbát na to, aby nedocházelo k jejich vytrhávání či pošlapání, neboť tyto rostliny nám pomáhají v boji proti erozi, která ohrožuje nás samotné.

Obnova rostlinného pokryvu dun

  Obnova rostlinného pokryvu dun

Díky odborné pomoci ze strany korsické pobočky francouzského Národního botanického konzervatoria provádíme obnovu dun a jejich rostlinného pokryvu s cílem předcházet účinkům eroze.

Vzhledem k rozšíření invazních nepůvodních druhů probíhá tato akce po dvou osách:
1. eliminace invazních druhů;
2. restaurace dokonale adaptované regionální flóry za účelem údržby dun, a tím i redukce účinků eroze.

Chcete-li se zúčastnit našich aktivit, zde naleznete užitečné návody a prezentaci druhů vyskytujících se v oblasti (invazních druhů a druhů určených k obnově).

  Invazní nepůvodní druhy

Carpobrotus edulis je sukulentní plazivá rostlina s dužinatými listy se zásobou vody a s trojúhelníkovým profilem připomínající tvarem velký dráp. Rostlina byla na středomořské pobřeží zavlečena jako okrasná díky svým fialovým květům a díky své odolnosti. Dnes je zde dobře adaptovaná a představuje hrozbu pro biodiverzitu a křehké ekosystémy.

Carpobrotus edulis dokonale odolává suchu a postřikům, a je tak prakticky nezničitelná. Roste v zeminách chudých na živiny a rychle vytváří hustý pokryv, čímž vytlačuje další rostlinné druhy. Naším prvním krokem je ochrana určitých sektorů prostřednictvím postupného vytrhávání jedinců druhu carpobrotus edulis, aby se původní adaptované druhy mohly volně rozmnožovat.

Adaptované druhy

  Adaptované druhy

Náš druhý krok spočívá v podpoře rozmnožování druhů adaptovaných pro život na dunách. Podle druhu rostlin lze využít dvou různých postupů: výsevu nebo řízkování.

Semena druhů sklízená v oblasti:
Semena jsou sklízena v létě a vysévána na podzim. Jedná se o semena druhů: lotus cytysoides, anthemis maritima, crucianella maritima, jakož i všech druhů rostlin vyskytujících se v okolí pláže.

Řízkování:
Některé rostlinné druhy lze rozmnožovat řízkováním. Postup spočívá v odříznutí části rostliny a v zasazení takto získaného řízku do půdy. Řízek zapustí kořeny a začne se vyvíjet, čímž vznikne nová rostlina podobná té první. Řízkováním lze rozmnožovat druhy: medicago marina, sporobolus pungens, elytrigia juncea, achillea maritima.

Pomocí těchto různých aktivit se nám daří opětovně rozšiřovat nejlépe adaptované lokální druhy a postupně jimi nahrazovat carpobrotus edulis.

Na odvrácených stranách dun upřednostňujeme stromy a keře, jako jsou: juniperus phoenicea, rosmarinus officinalis.

V silně erodovaných sektorech bude rovněž možné přesazování uvolněných rostlin, které by jinak brzy zahynuly; nejvhodnějším obdobím je podzim po příchodu prvních dešťů.

Ekoturistika znamená také...

Oddělovač
 • Fauna v Riva Bella

  Bohatá fauna čítající více než 70 volně žijících druhů...

 • Flóra v Riva Bella

  Více než 50 pozoruhodných druhů vyskytujících se v oblasti...

 • Regionální produkty

  Konzumace lokálních produktů přispívá k udržitelné turistice...

 • Obnovitelné energie...

  Redukovat dopady naší činnosti na životní prostředí!

 • Naše aktivity

  Riva Bella se angažuje v rozvoji udržitelné turistiky...

 • Udržitelná turistika

  Udržitelná turistika se týká každého z nás...

 • Lamí farma

  Lamy jsou rovněž součástí ekosystému...

+33 (0)4 95 38 81 10
KempováníSpace Umístění

Logo Camping Qualité