In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Ekoturistika ve Francii, Riva Bella na Korsice skýtá domov více než 70 volně žijícím druhům fauny...

Naturistické kempování ve Francii, umístění, zařízené stany
Francouzská turistická rezidence pro naturisty se 4 hvězdičkami
Naturistické centrum thalassoterapie v Riva Bella

Fauna v Riva Bella

  Pozoruhodná fauna zóny jezera Terrenzana v Riva Bella


  Animalia Amphibia

Bufotes viridi

Bufotes viridi

Hyla sarda

Hyla sarda

Pelophylax kl. esculentus

Pelophylax kl. esculentus

Pelophylax bergeri

Pelophylax bergeri

Animalia Actinopterygii

Anguilla anguilla

Anguilla anguilla

Aphanius fasciatus

Aphanius fasciatus

Animalia Reptilia

Emys orbicularis

Emys orbicularis

Euleptes europaea

Euleptes europaea

Hierophis viridiflavus

Hierophis viridiflavus

Natrix natrix corsa

Natrix natrix corsa

Podarcis siculus

Podarcis siculus

Testudo hermanni

Testudo hermanni

Animalia Aves

Více než 70 zajímavých druhů. Jejich soupis byl na Korsice proveden francouzským Národním úřadem pro přírodní dědictví.

inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004085

Ekoturistika znamená také...

Oddělovač
 • Flóra v Riva Bella

  Více než 50 pozoruhodných druhů vyskytujících se v oblasti...

 • Naše aktivity

  Riva Bella se angažuje v rozvoji udržitelné turistiky...

 • Obnovitelné energie...

  Redukovat dopady naší činnosti na životní prostředí!

 • Příroda a krajina

  Zachování přírodních prostorů je v Riva Bella prioritou…

 • Udržitelná turistika

  Udržitelná turistika se týká každého z nás...

 • Lamí farma

  Lamy jsou rovněž součástí ekosystému...

 • Regionální produkty

  Konzumace lokálních produktů přispívá k udržitelné turistice...

+33 (0)4 95 38 81 10
KempováníSpace Umístění

Logo Camping Qualité

Accipiter nisus

Accipiter nisus

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus scirpaceus

Acrocephalus scirpaceus

Actitis hypoleucos

Actitis hypoleucos

Aegithalos caudatus

Aegithalos caudatus

Alcedo atthis

Alcedo atthis

Anas crecca

Anas crecca

Anas penelope

Anas penelope

Anas platyrhynchos

Anas platyrhynchos

Anas querquedula

Anas querquedula

Anthus campestris

Anthus campestris

Ardea cinerea

Ardea cinerea

Ardea purpurea

Ardea purpurea

Arenaria interpres

Arenaria interpres

Aythya nyroca

Aythya nyroca

Calidris alpina

Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris ferruginea

Calidris minuta

Calidris minuta

Caprimulgus europaeus

Caprimulgus europaeus

Carduelis carduelis

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Carduelis chloris

Carduelis flammea

Carduelis flammea

Cettia cetti

Cettia cetti

Charadrius alexandrinus

Charadrius alexandrinus

Charadrius dubius

Charadrius dubius

Chroicocephalus ridibundus

Chroicocephalus ridibundus

Cisticola juncidis

Cisticola juncidis

Circus aeruginosus

Circus aeruginosus

Egretta garzetta

Egretta garzetta

Emberiza cirlus

Emberiza cirlus

Falco subbuteo

Falco subbuteo

Fringilla coelebs

Fringilla coelebs

Fulica atra

Fulica atra

Gallinago gallinago

Gallinago gallinago

Gallinula chloropus

Gallinula chloropus

Garrulus glandarius

Garrulus glandarius

Himantopus himantopus

Himantopus himantopus

Larus cachinnans

Larus cachinnans

Larus michahellis

Larus michahellis

Limosa lapponica

Limosa lapponica

Luscinia megarhynchos

Luscinia megarhynchos

Motacilla flava

Motacilla flava

Netta rufina

Netta rufina

Otus scops

Otus scops

Parus major

Parus major

Phalacrocorax carbo

Phalacrocorax carb

Philomachus pugnax

Philomachus pugnax

Phylloscopus collybita

Phylloscopus collybita

Phoenicopterus ruber

Phoenicopterus ruber

Pluvialis squatarola

Pluvialis squatarola

Podiceps cristatus

Podiceps cristatus

Podiceps nigricolli

Podiceps nigricolli

Rallus aquaticus

Rallus aquaticus

Sterna sandvicensis

Sterna sandvicensis

Streptopelia turtur

Streptopelia turtur

Sylvia cantillans

Sylvia cantillans

Sylvia melanocephala

Sylvia melanocephala

Tachybaptus ruficollis

Tachybaptus ruficollis

Tringa erythropus

Tringa erythropus

Tringa nebularia

Tringa nebularia

Tringa ochropus

Tringa ochropus

Tringa totanus

Tringa totanus

Turdus merula

Turdus merula

Vanellus vanellus

Vanellus vanellus