In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED

All shops are open from April the 1st to November the 5th

Všeobecné podmínky prodeje

Naturistické kempování ve Francii, umístění, zařízené stany
Francouzská turistická rezidence pro naturisty se 4 hvězdičkami
Naturistické centrum thalassoterapie v Riva Bella

Všeobecné obchodní podmínky


Článek 1
Rozsah podmínek. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se ze zákona řídí všechny prodeje uskutečněné na stránkách naturisme-rivabella.com. Jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi SAS Domaine de Riva Bella a jejími zákazníky. Každý zákazník bere na vědomí tyto všeobecné obchodní podmínky před rezervací dovolené, a to jak on sám, tak každý, kdo se účastní pobytu. V souladu s ustanovením článku L113-3 spotřebitelského zákoníku a s ustanoveními kodexu cestovního ruchu jsou tyto podmínky z informativních důvodů dány k dispozici všem zákazníkům před uzavřením smlouvy o prodeji pobytu. Mohou být také získány na základě písemné žádosti podané do sídla firmy Domaine de Riva Bella.

Článek 2
Rezervační podmínky
2.1 Výběr pobytu
Váš výběr je platný osm dní, během kterých nám musíte zaslat tento dokument a zálohu. Bez potvrzení do osmi dnů od Vašeho telefonátu bude Váš výběr zrušen bez jakéhokoli podnětu z naší strany.
2.2 Cena a úhrada pobytu
Ceny pobytů jsou uváděny v eurech včetně DPH. Ekologická daň není v uváděné ceně zahrnuta. Při rezervování pronájmu & campingu: zůstatek ceny pobytu musí být uhrazen nejpozději 1 měsíc před prvním dnem pronájmu. Při prodlení platby zůstatku v dané časové lhůtě bude Vaše rezervace zrušena.
2.3 Změna rezervace
Předčasný odjezd nebo opožděný příjezd nezakládá nárok na jakékoli náhrady, nedojde k vrácení ceny zájezdu ani podílově a neodpadá povinnost jeho úhrady.
2.4 Anulace
Každá rezervace, která nebyla uhrazena v souladu s podmínkami prodeje, bude anulována. Ve všech případech anulace Vám budou strženy nebo budete muset uhradit: poplatek za podání žádosti a částka ve výši 25 % z plné ceny pobytu, pokud anulaci provedete více než 16 dní před příjezdem, celková částka za Váš pobyt, pokud anulaci provedete méně než 16 dnů před datem příjezdu, nebo pokud k tomuto datu nedorazíte. V případě anulace ze strany dodavatele, s výjimkou případu vyšší moci, budou zákazníkům vráceny veškeré uhrazené částky.
2.5 Odstoupení od smlouvy
Právní předpisy týkající se práva na odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku v rámci spotřebitelského zákoníku se nevztahují na turistické služby (článek L.121-20-4 spotřebitelského zákoníku). Zákazník tak při objednání jakéhokoli pobytu v Domaine de Riva Bella nemá právo na odstoupení od smlouvy.
2.6 Pojištění anulace
Doporučujeme Vám uzavřít pojištění anulace pobytu zasláním částky ve výši 1 % z celkové ceny Vašeho pobytu (bez eko-příspěvků a poplatků) a v minimální výši 9 eur. Tato smlouva Vám zaručuje možnost získat za určitých podmínek (onemocnění, nehoda…) zpět Vámi uhrazené částky v případě anulace pobytu nebo předčasného odjezdu. Garantovaná anulace pobytu bude prováděna následujícím způsobem: písemným potvrzením a doložením potřebných dokladů, pod podmínkou dodržení smluvních závazků. Poplatek za podání žádosti je ve všech případech nevratný.
2.7
Any accommodation or campsite number cannot be 100 % guaranteed due to a last-minute scheduling change. This cannot be a reason to cancel your booking. However, we will always do our best to satisfy your request.

Článek 3
Průběh pobytu
3.1 Příjezd a odjezd
Vstup do areálu a vyřizování formalit je možný již ráno v den Vašeho příjezdu. Přijímání nových hostů v kempu probíhá od 10:00, v rezidenci pak od 16:00. Odjezdy z kempu a rezidence musí být vyřízeny do 10:00 bez ohledu na den v týdnu. Avšak jak při příjezdu (před Vaším ubytováním), tak při odjezdu (po uvolnění Vašeho místa nebo ubytování) můžete, pakliže chcete, zůstat v areálu a využívat služby, pláž, sanitární zařízení…
3.2 Kauce
V den Vašeho příjezdu od Vás bude požadováno složení kauce ve výši 150 € na byt. Kauce Vám bude vrácena v den Vašeho odjezdu, během provozních hodin pokladny po zjištění stavu ubytování. Za konečný úklid ubytování účtujeme 40 € na byt (děkujeme za umytí nádobí a vyprázdnění odpadkových košů). Fakturace případných škod bude přičtena k ceně pobytu. Nemůžete-li vyčkat do doby zjištění stavu ubytování, bude Vám kauce zaslána kurýrní službou.
3.3 Odjezd
Za vrácení klíčů nebo uvolnění ubytování po 10:00 Vám budeme účtovat dodatečné nocležné. Každé prodloužení pobytu musí být vyjednáno nejméně 24 hodin před původním datem odjezdu.
3.4 Zvířata
V areálu Riva Bella je povolen pohyb psů, musí však být drženi na vodítku a jejich exkrementy je nutné odklízet.
3.5 Naturistické chování
Naše naturistické zařízení je homologováno podle určitých kritérií Francouzské federace naturismu, sídlem v 5 rue Régnault – 93500 Pantin, pod číslem 59 ze dne 09.01.69, na základě čehož si vedení vyhrazuje právo odepřít přístup nebo vyloučit jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s kritérii naturismu.
3.6 Vnitřní řád
V souladu se zákonem je nutné dodržovat naše vnitřní pravidla registrovaná na prefektuře a vyvěšená v naší recepci, jejichž exemplář Vám poskytneme na požádání.

Článek 4 Odpovědnost
Firma Domaine de Riva Bella se zříká jakékoli odpovědnosti za škody na technickém vybavení kempařů a karavanistů, které vznikly jejich vlastní činností; pojištění Vašeho zařízení v rozsahu povinného ručení je obligatorní (FFCC, ANWB, ADAC…).

Článek 5 Rozhodné právo
Tyto všeobecné podmínky se vztahují k francouzskému právu a veškeré spory týkající se jejich použití spadají do pravomoci francouzských soudů.

Článek 6 Zprostředkování
V rámci sporu s naším sídlem máte možnost kontaktovat nás takto :
• Zaslání dopisu doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí správci vesnice
• Pošlete kopii této zprávy zákazníkovi na adrese : rivabella.corsica@gmail.com
Pokud vám odpověď neuspokojuje, můžete medici centrum Medias po měsíci následující po odeslání těchto e-mailů / e-mailů zadat. Soubor musíte podat poštou : Medicys - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS.

+33 (0)4 95 38 81 10
KempováníSpace Umístění

Logo Camping Qualité