In CAMPING, FREE CHIPS for ecological dishwashers

For any booking in VILLA PARADISU, WIFI OFFERED (1 GB per day)

Riva Bella dans "Zone Interdite" sur M6 ... à voir et à revoir selon le lien suivant !!!
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Všeobecné podmínky prodeje

Naturistické kempování ve Francii, umístění, zařízené stany
Francouzská turistická rezidence pro naturisty se 4 hvězdičkami
Naturistické centrum thalassoterapie v Riva Bella

Všeobecné obchodní podmínky


Článek 1
Rozsah podmínek. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se ze zákona řídí všechny prodeje uskutečněné na stránkách naturisme-rivabella.com. Jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi SAS Domaine de Riva Bella a jejími zákazníky. Každý zákazník bere na vědomí tyto všeobecné obchodní podmínky před rezervací dovolené, a to jak on sám, tak každý, kdo se účastní pobytu. V souladu s ustanovením článku L113-3 spotřebitelského zákoníku a s ustanoveními kodexu cestovního ruchu jsou tyto podmínky z informativních důvodů dány k dispozici všem zákazníkům před uzavřením smlouvy o prodeji pobytu. Mohou být také získány na základě písemné žádosti podané do sídla firmy Domaine de Riva Bella.

Článek 2
Rezervační podmínky
2.1 Výběr pobytu
Váš výběr je platný osm dní, během kterých nám musíte zaslat tento dokument a zálohu. Bez potvrzení do osmi dnů od Vašeho telefonátu bude Váš výběr zrušen bez jakéhokoli podnětu z naší strany.
2.2 Cena a úhrada pobytu
Ceny pobytů jsou uváděny v eurech včetně DPH. Ekologická daň není v uváděné ceně zahrnuta. Při rezervování pronájmu & campingu: zůstatek ceny pobytu musí být uhrazen nejpozději 1 měsíc před prvním dnem pronájmu. Při prodlení platby zůstatku v dané časové lhůtě bude Vaše rezervace zrušena.
2.3 Změna rezervace
Předčasný odjezd nebo opožděný příjezd nezakládá nárok na jakékoli náhrady, nedojde k vrácení ceny zájezdu ani podílově a neodpadá povinnost jeho úhrady.
2.4 Anulace
Každá rezervace, která nebyla uhrazena v souladu s podmínkami prodeje, bude anulována. Ve všech případech anulace Vám budou strženy nebo budete muset uhradit: poplatek za podání žádosti a částka ve výši 25 % z plné ceny pobytu, pokud anulaci provedete více než 16 dní před příjezdem, celková částka za Váš pobyt, pokud anulaci provedete méně než 16 dnů před datem příjezdu, nebo pokud k tomuto datu nedorazíte. V případě anulace ze strany dodavatele, s výjimkou případu vyšší moci, budou zákazníkům vráceny veškeré uhrazené částky.
2.5 Odstoupení od smlouvy
Právní předpisy týkající se práva na odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku v rámci spotřebitelského zákoníku se nevztahují na turistické služby (článek L.121-20-4 spotřebitelského zákoníku). Zákazník tak při objednání jakéhokoli pobytu v Domaine de Riva Bella nemá právo na odstoupení od smlouvy.
2.6 Pojištění anulace
Doporučujeme Vám uzavřít pojištění anulace pobytu zasláním částky ve výši 1 % z celkové ceny Vašeho pobytu (bez eko-příspěvků a poplatků) a v minimální výši 9 eur. Tato smlouva Vám zaručuje možnost získat za určitých podmínek (onemocnění, nehoda…) zpět Vámi uhrazené částky v případě anulace pobytu nebo předčasného odjezdu. Garantovaná anulace pobytu bude prováděna následujícím způsobem: písemným potvrzením a doložením potřebných dokladů, pod podmínkou dodržení smluvních závazků. Poplatek za podání žádosti je ve všech případech nevratný.
2.7
Any accommodation or campsite number cannot be 100 % guaranteed due to a last-minute scheduling change. This cannot be a reason to cancel your booking. However, we will always do our best to satisfy your request.

Článek 3
Průběh pobytu
3.1 Příjezd a odjezd
Vstup do areálu a vyřizování formalit je možný již ráno v den Vašeho příjezdu. Přijímání nových hostů v kempu probíhá od 10:00, v rezidenci pak od 16:00. Odjezdy z kempu a rezidence musí být vyřízeny do 10:00 bez ohledu na den v týdnu. Avšak jak při příjezdu (před Vaším ubytováním), tak při odjezdu (po uvolnění Vašeho místa nebo ubytování) můžete, pakliže chcete, zůstat v areálu a využívat služby, pláž, sanitární zařízení…
3.2 Kauce
V den Vašeho příjezdu od Vás bude požadováno složení kauce ve výši 150 € na byt. Kauce Vám bude vrácena v den Vašeho odjezdu, během provozních hodin pokladny po zjištění stavu ubytování. Za konečný úklid ubytování účtujeme 40 € na byt (děkujeme za umytí nádobí a vyprázdnění odpadkových košů). Fakturace případných škod bude přičtena k ceně pobytu. Nemůžete-li vyčkat do doby zjištění stavu ubytování, bude Vám kauce zaslána kurýrní službou.
3.3 Odjezd
Za vrácení klíčů nebo uvolnění ubytování po 10:00 Vám budeme účtovat dodatečné nocležné. Každé prodloužení pobytu musí být vyjednáno nejméně 24 hodin před původním datem odjezdu.
3.4 Zvířata
V areálu Riva Bella je povolen pohyb psů, musí však být drženi na vodítku a jejich exkrementy je nutné odklízet.
3.5 Naturistické chování
Naše naturistické zařízení je homologováno podle určitých kritérií Francouzské federace naturismu, sídlem v 5 rue Régnault – 93500 Pantin, pod číslem 59 ze dne 09.01.69, na základě čehož si vedení vyhrazuje právo odepřít přístup nebo vyloučit jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s kritérii naturismu.
3.6 Vnitřní řád
V souladu se zákonem je nutné dodržovat naše vnitřní pravidla registrovaná na prefektuře a vyvěšená v naší recepci, jejichž exemplář Vám poskytneme na požádání.

Článek 4 Odpovědnost
Firma Domaine de Riva Bella se zříká jakékoli odpovědnosti za škody na technickém vybavení kempařů a karavanistů, které vznikly jejich vlastní činností; pojištění Vašeho zařízení v rozsahu povinného ručení je obligatorní (FFCC, ANWB, ADAC…).

Článek 5 Rozhodné právo
Tyto všeobecné podmínky se vztahují k francouzskému právu a veškeré spory týkající se jejich použití spadají do pravomoci francouzských soudů.

Článek 6 Zprostředkování
V rámci sporu s naším sídlem máte možnost kontaktovat nás takto :
• Zaslání dopisu doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí správci vesnice
• Pošlete kopii této zprávy zákazníkovi na adrese : rivabella.corsica@gmail.com
Pokud vám odpověď neuspokojuje, můžete medici centrum Medias po měsíci následující po odeslání těchto e-mailů / e-mailů zadat. Soubor musíte podat poštou : Medicys - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS.

+33 (0)4 95 38 81 10
KempováníSpace Umístění

Logo Camping Qualité